หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตลาด Pigment ประสิทธิภาพสูงจะมีมูลค่ากว่า 5.49 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021
2016/06/07

บริษัทที่ปรึกษาวิจัย Smithers Rapra ได้คาดการว่าตลาดเม็ดสีประสิทธิภาพสูง (High-Performance Pigments) จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 2.9% ไปจนถึงปี 2021 ซึ่งจากการศึกษาในหัวข้อ “The Future of High-Performance Pigments to 2021” พบว่าแม้จะมีการย้ายฐานการผลิตเม็ดสีมาอยู่ที่ทวีปเอเชียเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียและจีน แต่การผลิตเม็ดสีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในการควบคุมของบริษัทจากยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ผู้ผลิตขนาดเล็กและผู้ผลิตสินค้าให้กับตลาดเฉพาะ (Small & niche players) กำลังมุ่งเน้นไปยังตลาดตลาดสีเฉพาะทาง (specialized pigment) เช่นสีที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิ (Thermochromics pigment) สีสะท้อนแสง (daylight fluorescent pigment) รวมไปถึงสีที่ใช้เทคโนโลยีแบบนาโน (nano-pigment technology) ที่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้สีแบบคุณภาพสูงนั่นเอง

Smithers Rapra ได้คาดการณ์ปริมาณการใช้ของเม็ดสีประสิทธิภาพสูง (HPPs: High-Performance Pigments) ทั่วโลกในปี 2016 จะอยู่ที่ประมาณ 178,844 ตัน และคาดว่าปริมาณการใช้จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 206,921 ตัน ในปี 2021 ที่ระดับ CAGR 3% โดยการเคลือบผิวถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญที่สุด โดยคิดเป็น 54% (111,584 ตัน) ของปริมาณการใช้เม็ดสีประสิทธิภาพสูงทั้งหมดในปี 2021 และมีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: prw.com
http://goo.gl/LN0xZn


Tag: #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์ #สารเติมแต่ง (Additives)