หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Grand View Research ชี้ตลาดวัสดุคอมโพสิตระหว่างไม้กับพลาสติกเติบโตสองเท่าภายใน 8 ปี
2016-06-08
จากรายงานการศึกษาล่าสุดของ Grand View Research ได้ชี้ว่าตลาดวัสดุคอมโพสิตระหว่างไม้กับพลาสติกทั่วโลกจะเติบโตมีมูลค่ากว่า 9.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2024 ซึ่งความต้องการมาจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นำไปผลิตเป็นพื้นระเบียง รั้ว แม่พิมพ์ และประตูบานเลื่อน

สำหรับมูลค่าตลาดของวัสดุคอมโพสิตระหว่างไม้กับพลาสติก ในปี 2015 มีมูลค่ากว่า 4.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากการที่มีการพัฒนาคุณภาพของวัสดุทำให้มีความต้องการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานด้านการสร้างถนน วัสดุสำหรับดูดซับเสียง ซึ่งมีการเติบโตด้านการใช้งานค่อนข้างมาก สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wood-plastic-composites-market

Source: Bioplastics MagazineTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์