หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เสื้อผ้าจากเส้นใย nanoPE ทำให้เราเย็นได้ไม่ง้อเครื่องปรับอากาศ
2016-09-15

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Stanford ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเส้นใยนาโนของพลาสติกโพลิเอทิลีน (nanoPE-mesh) ที่มีคุณสมบัติ 2 ลักษณะ (1) ซึมซับเหงื่อและทำให้เหงื่อระเหยได้ง่าย (2) ระบายความร้อนร่างกายได้ดี ซึ่งคุณสมบัติในข้อที่ 2 เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของ nanoPE ซึ่งเส้นใยฝ้ายไม่สามารถทำได้ ก่อนการทดสอบจะทำให้เป็นโครงสร้าง 3 ชั้น โดยมีชั้นของเส้นใยฝ้ายอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของ nanoPE และนำไปทดสอบอุณหภูมิผิวหนังขณะสวมใส่ พบว่า อุณหภูมิผิวหนังลดลง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายถึงว่า จะรู้สึกเย็นกว่าสวมใส่เสื้อผ้าจากเส้นใยฝ้าย เมื่อเสื้อผ้าทำให้เราเย็นสบายขึ้นแล้ว เราก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศน้อยลง ซึ่งหมายถึง เราสามารถประหยัดพลังงาน ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าและช่วยลดการปล่อย CO2 ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมอีก 6 เดือน เพื่อศึกษาการทอเป็นเส้นใยก่อนผลิตเป็นเสื้อผ้า และคาดว่าจะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ ภายใน 2 ปี

ที่มา: bloomberg.com


Tag: #อื่นๆ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์