หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

จึนนำเข้าเม็ดพลาสติกลดลงแต่ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น
2016-10-06

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานล่าสุดว่า ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2016 จีนนำเข้าเม็ดพลาสติกมูลค่า 126.9 พันล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ โดยน้ำหนัก การนำเข้าลดลงร้อยละ 6.3 จากปีก่อน เป็น 12.3 ล้านเมตริกตัน

ในช่วงเดียวกัน ผลผลิตเม็ดพลาสติกภายในประเทศของจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 39.8 ล้านเมตริกตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรรูปของจีนเพิ่มร้อยละ 5.7 โดยน้ำหนัก เป็น 4.97 ล้านเมตริกตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ของการจำหน่าย ในช่วงครึ่งปีแรก

โดยรวม อุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เป็น 36.9 ล้านเมตริกตัน ในช่วงครึ่งปีแรก

ที่มา: plasticsnews.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์