หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

คาดว่าตลาดโพลิโอเลฟินทั่วโลก จะมีมูลค่ากว่า 297 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2021
2016-10-21

บริษัท Research and Markets เปิดเผยว่า ตลาดโพลิโอเลฟินทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่า 297.09 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี  2021 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 7.82 ระหว่างปี 2016 - 2021  โพลิเอธิลีน (PE) มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของตลาดโพลิโอเลฟินทั้งหมด ในส่วนของปริมาณ ในปี 2015 โพลิเอธิลีนเป็นโพลิเมอร์ที่ใช้แพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมพลาสติก เพราะหาได้ง่าย มีเทคนิคการขึ้นรูปที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับโพลิเมอร์อื่นๆ การฉีดพลาสติกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดสำหรับการใช้โพลิเอธิลีน ระหว่างปี 2016 - 2021  กระบวนการฉีดพลาสติกมีจุดเด่นหลายประการ เช่น อัตราการผลิตที่เร็วขึ้น การได้ขนาดและรูปทรงตามต้องการ และการลดการสูญเสีย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่กำลังเติบโตเป็นตัวเร่งความต้องการของการฉีดพลาสติกในอุตสาหกกรมพลาสติก ซึ่งนับว่าเป็นการกระตุ้นตลาดโพลิเอธิลีนโดยรวม 

ที่มา: plastemart.com


Tag: #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์