หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Mater-Bi ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กนักเรียนในเมืองมิลาน
2016-10-28

Mater-Bi เป็นครอบครัวของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสามารถสลายตัวได้ ทั้งนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Novamont ผุ้บุกเบิกด้านพลาสติกชีวภาพของอิตาลี และได้นำไปใช้โดย Milano Ristorazione บริษัทของเทศบาลเมืองมิลานที่จัดอาหารนอกสถานที่ให้โรงเรียนต่างๆ ในมิลาน 

ตั้งแต่เดือนกันยายน ศกนี้ บริษัทผู้จัดอาหารนอกสถานที่เป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวของชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่สลายตัวได้ ทำจากพลาสติกชีวภาพ Mater-Bi ของ Novamont ซึ่งหมายความว่า จานชามที่ใช้เสิร์ฟอาหาร สามารถเก็บพร้อมขยะจากอาหารและนำไปเข้าสู่กระบวนการสลายตัวได้เลย โดยไม่ต้องแยก ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบริการจัดอาหารนอกสถานที่

จากข้อมูลของ Novamont การใช้ Mater-Bi แทนพลาสติกแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมจัดอาหารนอกสถานที่และอุตสาหกรรมการให้บริการ ทำให้กระบวนการบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างง่ายมากยิ่งขึ้น โดยให้ทั้งความยั่งยืนและกำไร ทั้งนี้ การที่เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจะถูกเก็บไปพร้อมกับขยะเปียก นับเป็นการหลีกเลี่ยงการนำไปทิ้งในขยะฝังกลบและมีส่วนในการสร้างการสลายตัวที่มีคุณภาพ หรืออีกนัยหนึ่ง ปุ๋ยธรรมชาติสำหรับดิน

จากข้อมูลของWaste and Resources Action Programme (หรือ WRAP) ของสหราชอาณาจักร กว่า 3 ล้านตันของขยะ (1.3 เมตริกตัน จากบรรจุภัณฑ์ 0.92 เมตริกตัน จากขยะอาหาร และ 0.66 เมตริกตัน จากขยะที่ไม่ใช่อาหาร เช่น กระดาษเช็ดปาก) มาจากอุตสาหกรรมการให้บริการและการบริการอาหารทุกปี ทั้งนี้ ขยะจากอาหารอีก 130,000 ตัน มาจากศูนย์จัดเตรียมอาหารนอกสถานที่  

การศึกษาที่ตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ และการตีพิมพ์การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) โดยห้องแล็บของ Novamont เปิดเผยว่า ตัวอย่างการใช้เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่สลายตัวได้สำหรับอาหาร 1,000 มื้อที่เสิร์ฟในโรงอาหารของโรงเรียน จะสามารถประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 90 กิโลกรัม และประหยัดพลังงานที่นำมาใช้ใหม่ได้ 555 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เมื่อเทียบกับตัวอย่างเหมือนกันที่เสิร์ฟด้วยเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำด้วยพลาสติกที่ใช้ทิ้งแบบดั้งเดิม

MATER-BI และผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป (EN13432 ) ครอบคลุมมีด ซ่อม ช้อน หลอดดูด ถ้วยใส่ของร้อนและของเย็น จาน หรือแม้แต่ชามที่นำกลับมาใช้ใหม่

ที่มา: bioplasticsmagazine.com


Tag: #ของใช้ในครัวเรือน #วัตถุดิบ #สิ่งแวดล้อม #เทคโนโลยี Bioplastics