หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Vertellus นำเสนอสารเติมแต่งสำหรับโพลิเมอร์ที่สนับสนุนความยั่งยืนและการรีไซเคิล ที่งาน K 2016
2016-12-02

เพื่อช่วยให้ลูกค้ารับมือกับข้อเรียกร้องของสาธารณชนที่เพิ่มมากขึ้น และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุและความยั่งยืนที่เข้มงวดมากขึ้น บริษัท Vertellus จึงได้นำเสนอโคโพลิเมอร์ ZeMac® และพลาสติไซเซอร์ชีวภาพ Citroflex® นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในงาน K 2016 

Vertellus เป็นบริษัทผลิตสารเติมแต่งให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและโพลิเมอร์ชั้นนำของโลก โดยผลิตสารเติมแต่งชนิดพิเศษที่ใช้แทนพลาสติไซเซอร์จาก phthalate ที่มีอันตราย เพื่อช่วยผู้ผลิตคอมพาวนด์และผู้ผลิตให้ก้าวทันแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญๆ เทคโนโลยีวัสดุที่ทันสมัยอื่นๆ ของ  Vertellus ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของ polyamide (PA) ที่รีไซเคิล  polyethylene terephthalate (PET) thermoplastic polyurethane (TPU) และเม็ดพลาสติกอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้นำกลับไปใช้ใหม่ในคอมพาวนด์ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นตัวกำกับขนาด ในกระบวนการห่อหุ้มสารบางชนิดให้อยู่ในรูปของแคปซูล เพื่อผลิตที่นอนและเสื้อผ้าที่มีอุณหภูมิควบคุม และในการก่อสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน โดยการปรับปรุงการใช้งานของฉนวน  

อุตสาหกรรมพลาสติกกำลังประสบกับแรงกดดัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ตัวปัญหา สำหรับความปลอดภัยและความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ช่วยลูกค้าโดยนำเสนอสารเติมแต่งเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว ตั้งแต่การลดวัตถุดิบและการบริโภคพลังงาน ตลอดจนการปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค และจากคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทฯ ช่วยลูกค้าเพิ่มกำไรและผลิตวัสดุที่แตกต่างจากคู่แข่ง 

ด้วยการโหลดต่ำที่ราคาถูก โคโพลิเมอร์ ZeMac ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว รวมทั้งโมดูลัสของการโค้งงอและความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ แรงต้านทานการดึงและการยืด การต้านทานแรงกระแทกและค่าไม่เกินอุณหภูมิการโก่งตัว (HDT) และยังสามารถใช้กับ PA, PET, TPU, polybutylene terephthalate (PBT), polycarbonate (PC), polyoxymethylene (POM) และbiopolymers

สารเติมแต่งของ Vertellus ก็ช่วยปรับปรุงการทำคอมพาวน์ดิ้งและการแปรรูปของวัสดุที่รีไซเคิลแล้ว เช่น ผง ZeMac® E60-P และมาสเตอร์แบทช์ ZeMac® Extend P62 ใหม่ ที่ทำให้ PA และ PET ที่รีไซเคิลแล้วเข้ากันได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะเข้ากันไม่ได้ เพื่อลดต้นทุนวัสดุและเพิ่มกำไร มาสเตอร์แบทช์ ZeMac® Extend L65 ใหม่ ช่วยเพิ่มความหนืดของ PA ที่รีไซเคิลแล้ว เพื่อให้เหมาะกับการขึ้นรูปแบบฉีด ส่วนในการขึ้นรูปแบบเป่า และการอัดรีดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นขอบและแผ่นฟิล์ม มาสเตอร์แบทช์ ZeMac® Extend L68 ใหม่ ทำให้สารเติมแต่งกระจายทั่วกัน เพื่อให้พื้นผิวเรียบเสมอกัน และไม่มีเจล

ด้านอื่นๆ ที่ ZeMac นำเสนอความยั่งยืน คือ การควบคุมอุณหภูมิและการประหยัดพลังงาน ในด้านนี้ ผง ZeMac® E400 และ ZeMac® Solution S407015 และ S403520 ซึ่งเป็นเกรดจากน้ำ ใช้สำหรับกระบวนการห่อหุ้มสารบางชนิดให้อยู่ในรูปของแคปซูล (ล้อมรอบหยดเล็กๆ  ชิ้นของเหลว หรือชิ้นวัสดุแข็ง ด้วยฟิล์มที่ต่อกันของวัสดุประเภทโพลิเมอร์) เทคโนโลยีนี้ ใช้ในการรักษาอุณหภูมิของที่นอนและเสื้อผ้า เพื่อความสบาย และฉนวนในอาคาร เพื่อสนับสนุนอาคารสีเขียว

การใช้พลาสติไซเซอร์ของ phthalate มีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เช่น เมื่อเดือนธันวาคม 2014 องค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบภายใต้กฎหมายการควบคุมสารมีพิษสำหรับ DnPP ซึ่งเป็น phthalate ที่ใช้ในพลาสติก polyvinylchloride (PVC) ที่มีผลต่อการเติบโตและ/หรือการเจริญพันธุ์ของสัตว์ในห้องแล็บ  เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ phthalate แบบดั้งเดิม ผู้ผลิตหลายรายกำลังหันไปใช้พลาสติไซเซอร์ชีวภาพ หรือจาก iso-phthalates ทั้งนี้พลาสติไซเซอร์ชีวภาพ Citroflex ของ Vertellus ผลิตโดยไม่ใช้ phthalates และพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยในการใช้สัมผัสอาหารและการใช้ทางการแพทย์ จากการเป็นผู้นำพลาสติไซเซอร์ในตลาดในปัจจุบัน ซึ่งได้จากกรดไซตริกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ของ Citroflex เสนอทางเลือกที่ไม่เป็นพิษ และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับโพลิเมอร์ชีวภาพและ polyvinyl chloride (PVC) ชนิดพิเศษ ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร การใช้ทางการแพทย์ ของเล่น และการเคลือบ

ที่มา: bioplasticsmagazine.com


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร