หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

โพลิโพรพิลีนจะขยายตัวดีในอุตสาหกรรมคอมโพสิททั่วโลกจนถึงปี 2021
2017-01-06

จากข้อมูลของ Lucintel อนาคตของเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมคอมโพสิททั่วโลก มีแนวโน้มที่สดใสในอุตสาหกรรมขนส่ง สินค้าสำหรับผู้บริโภค และไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 657 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2021 และคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ 6 โดยมูลค่า ระหว่างปี 2016 – 2021

Lucintel ยังคาดการณ์ว่า ภาคขนส่งจะขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้  สำหรับเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมคอมโพสิททั่วโลก คาดว่าจะมีการใช้ในภาคการขนส่งมากที่สุด ทั้งมูลค่าและปริมาณ การคาดการณ์การผลิตยานยานต์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของวัสดุน้ำหนักเบาเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์  เทอร์โมพลาสติกเส้นใยยาว (LFT) คาดว่าจะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนมากที่สุด เนื่องจากคอมพาวนด์ที่เสริมเส้นใยยาว มีสมรรถนะสูงกว่าคอมพาวนด์ที่เสริมเส้นใยสั้น ยุโรปคาดว่าจะยังคงเป็นตลาดบริโภคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนสำหรับคอมโพสิทที่ใหญ่ที่สุด เอเซียแปซิฟิกคาดว่าจะมีอัตราเติบโตสูงสุด ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ จากการคาดการณ์การผลิตยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของอุตสาหกรรมสินค้าสำหรับผู้บริโภคและไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค สำหรับการขยายตัวด้านธุรกิจนั้น  รายงานดังกล่าวเสนอแนะนวัตกรรม เพื่อให้ได้ความทนทานความร้อนที่สูงขึ้นด้วยคุณสมบัติเชิงกล แนวโน้มใหม่ๆ  ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพลวัตของอุตสาหกรรม ก็คือ การใช้คอมพาวนด์โพลิโพรพิลีนเสริมด้วยวัสดุต่างๆ มากขึ้น ในการใช้ใต้ฝากระโปรงรถ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของเทอร์โมพลาสติกอื่นๆ ทั้งนี้บริษัท SABIC, LyondellBasell, Borealis, Asahi Kasei Plastics และMitsui Chemicals เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนในอุตสาหกรรมคอมโพสิทรายใหญ่ของโลก

ที่มา: plastemart.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์