หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Polymer Technology & Services เพิ่มวัสดุ Tristar? ซึ่งเป็นโพลิคาร์บอเนตที่หน่วงการติดไฟ
2017-01-09

บริษัท Polymer Technology & Services, LLC (PTS) ผู้ผลิตคอมพาวนด์เทอร์โมพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่หน่วงการติดไฟระดับโลก กำลังเพิ่มครอบครัว TRISTAR® ซึ่งเป็นวัสดุจากโพลิคาร์บอเนต ประกอบด้วยวัสดุ 4 ชนิดที่ได้มาตรฐานฮาโลเจน 746R และ 746H ขององค์กรรับรองผลิตภัณฑ์ Underwriters Laboratories (UL) สำหรับเกรดใหม่ดังกล่าวนี้ ใช้ในเครื่องไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรที่ใช้ในธุรกิจ และเครื่องใช้ขนาดเล็กและใหญ่ โดยจะมีจำหน่ายในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเซีย

มาตรฐาน UL 746R กำหนดว่า วัสดุพลาสติกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการควบคุมสารอันตรายของสหภาพยุโรป (Restriction of Hazardous Substances หรีอ RoHS) ซึ่งจำกัดสาร 6 ชนิดในพลาสติก (ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม-6 โพลิโบรมิเนเต็ด ไบฟีนอล (PBBs) และโพลิโบรมิเนเต็ด ไดฟีนอล อีเทอร์ (PBDEs)) ส่วนมาตรฐาน UL 746H รับรองว่า วัสดุเป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่ใช้คลอรีนและโบรมีน ใน IEC 61249 และจะต้องถูกติดตามอย่างต่อเนื่องโดย UL 

คอมพาวนด์ 4 ชนิดใหม่ที่ได้มาตรฐานฮาโลเจน คือ TRISTAR PC-HC (ที่มีการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 ประเภท V-2) TRISTAR PC-FR-HC (V-0 และ V-1 แล้วแต่ความหนา)  TRISTAR PC-FRN-HC (5VA และ V-0) และ TRISTAR PC-10GF-HC (5VA และ V-0)

เกรดโพลิคาร์บอเนตที่ได้มาตรฐาน UL94 ประเภท V-2 ใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ต้องการความแข็งแรงของโพลิคาร์บอเนต เช่น เครื่องมือที่ทำงานด้วยมือ กล่อง เลนส์ ชุดป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์กีฬา สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องจับ เช่น เครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยมือ เครื่องใช้และเครื่องจักรที่ใช้ในธุรกิจ ต้องใช้เกรดโพลิคาร์บอเนตประเภท V-0 ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องจับ เช่น ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโทรคมนาคม ไม่ว่าจะติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องใช้เกรดประเภท 5VA ที่เข้มงวดมากกว่า

ใบรับรองมาตรฐาน UL ของเกรดใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาและผลิตพลาสติกสมรรถนะสูงด้วยคุณสมบัติที่ดับไฟได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้สารเติมแต่งที่มีฮาโลเจน ซึ่งสำเร็จได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่หน่วงการติดไฟล่าสุด และการควบคุมกระบวนการผลิตที่นำสมัย ซึ่งใช้ในโรงงานของบริษัทฯ ทุกแห่งเพื่อลูกค้าทั่วโลก

บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ต่างก็เรียกร้องมากขึ้นให้พลาสติกได้มาตรฐาน UL 746R และ 746H  และบริษัทฯ อยู่ในสถานะที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ เพราะวัสดุของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ใช้งานดีเยี่ยมในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการนำไปใช้ซ้ำและการรีไซเคิล 

เกรด TRISTAR ใหม่ มาพร้อมกับมาตรฐาน UL ที่แสดงข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับประเภทการลามไฟ และคุณสมบัติทางไฟฟ้า ขณะนี้มีเป็นตัวอย่าง และจะจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ในอเมริกาเหนือและเอเซียในช่วงปลายปี  และในยุโรป ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2017

มาตรฐานการลามไฟ UL94 ประเภท V-2 แสดงว่า ไฟจะดับภายใน 30 วินาที ในแนวตั้ง หลังจากจุดไฟแล้วสองครั้งเป็นเวลา 10 วินาที ทั้งนี้การหยดของชิ้นส่วนเล็กๆ ยอมรับได้ การลามไฟประเภท V-1 จะเหมือนกับประเภท V-2 ยกเว้นอนุญาตให้มีการหยดของชิ้นส่วนเล็กๆ ได้ ตราบเท่าที่ไม่ลุกเป็นไฟ  สำหรับวัสดุที่จะใช้กับประเภท  V-0 ไฟจะต้องดับภายใน 10 วินาที และอนุญาตให้มีการหยดของชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ไม่ลุกเป็นไฟได้ ส่วน 5VA หมายความว่า ไฟต้องดับภายใน 60 วินาที ในแนวตั้ง แต่จุดแหล่งจุดติดไฟห้าครั้งเป็นเวลา 5 วินาที และไม่อนุญาตให้มีการหยด 

ที่มา: pressreleasefinder.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์