หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Total และ Corbion ประกาศจะร่วมลงทุน
2017-01-23

Total บริษัทน้ำมันและแก๊ส และ Corbion บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านแลกติกแอซิด กำลังร่วมกันพัฒนาพลาสติกชีวภาพ โดยตั้งบริษัทลงทุนร่วมในสัดส่วน 50/50 เพื่อผลิตและทำตลาดโพลิเมอร์ ชนิดโพลิแลกติกแอซิด (PLA) 

หุ้นส่วนทั้งสองมีแผนที่จะสร้างโรงงานทำปฏิกิริยา polymerisation ของ PLA ด้วยกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี ที่โรงงานของ Corbion ในประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยผลิตแลกไทด์ (โมโนเมอร์ของ PLA)อยู่แล้ว และคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมลงทุนด้วย

Corbion จะผลิตกรดแลกติกที่จำเป็นสำหรับการผลิต PLA และแลกไทด์

Total เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนดังกล่าวตั้งเป้าที่จะเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดพลาสติกชีวภาพ ทั้งนี้ จากตำแหน่งของ Corbion ในห่วงโซ่คุณค่าของกรดแลกติกและโพลิเมอร์ชีวภาพ บริษัทร่วมทุนจะสามารถผลิตวัสดุเชิงนวัตกรรมที่หมุนเวียนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลด้านความยั่งยืน

PLA เป็นโพลิเมอร์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ได้จากการหมักทรัพยากรที่หมุนเวียน เพื่อผลิตกรดแลกติก สำหรับ PLA ส่วนใหญ่ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้แล้วทิ้ง สิ่งทอ น้ำมันและแก๊ส อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการพิมพ์สามมิติ

Corbion เปิดเผยว่า PLA เป็นหนึ่งในโพลิเมอร์ชนิดแรกๆ ที่มาจากทรัพยากรที่หมุนเวียนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่สามารถแข่งขันได้กับโพลิเมอร์ในปัจจุบัน  บริษัทร่วมทุนจะผนวกความรู้ทางเทคนิคและการตลาด ตลอดจนผู้นำด้านโพลิเมอร์ของ Total กับความเชี่ยวชาญด้านกรดแลกติกและโพลิเมอร์ชีวภาพของ Corbion ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของตลาดเร็วขึ้น

ที่มา: prw.com


Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์ #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics