หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

'สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน' คือหัวข้อการประชุม VinylPlus Sustainability Forum 2017
2017-01-31

การประชุม VinylPlus Sustainability Forum 2017 ครั้งที่ห้า จะพิจารณาเรื่องความท้าทายหลักๆ  ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของ PVC โดยมีผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของ PVC เข้าร่วม จัดระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2017 ที่นครเบอร์ลิน

ด้วยหัวข้อ ‘สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน’ การประชุม Forum 2017 จะเน้นความยั่งยืนของ PVC  ภายใต้บริบทและนโยบายของเศรษฐกิจหมุนเวียนของคณะกรรมาธิการยุโรป 

หัวข้อหลักๆ จะประกอบด้วยบทบาทของอุตสาหกรรมไวนิล ที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และตลาดไวนิลทั่วโลก โดยจะมีการนำเสนอกรณีศึกษา กรณีที่ประสบความสำเร็จ และการอภิปราย ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และไลฟสไตล์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ PVC อัจฉริยะ

ผู้จัด VinylPlus เปิดเผยว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเป็นวาระที่มีความสำคัญสูงในเวทีการเมืองของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน โดยจะมีการตัดสินใจสำคัญๆ ที่จะออกมาจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติกโดยรวม 

โครงการความมุ่งมั่นโดยสมัครใจของ VinylPlus กำลังผลักดันอุตสาหกรรม PVC ของยุโรปไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และเท่าที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จสูงในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่งานประจำปีดังกล่าว ก่อให้เกิดโอกาสแก่ผู้เข้าร่วมในการร่วมมือ แบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และได้ประโยชน์ร่วมกัน

อนึ่ง VinylPlus เป็นองค์กรที่บริหารโครงการภายใต้ความมุ่งมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) สำหรับอุตสาหกรรม PVC ในยุโรป ซึ่งได้รับการต่ออายุเป็นเวลา 10 ปี

ที่มา: prw.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์