หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตลาด LLDPE ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023
2017-03-17

จากข้อมูลของ Market Research Engine ตลาดโพลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ประมาณร้อยละ 6 

LLDPE เป็นคอมพาวนด์เชิงเส้นที่มีกิ่งก้านสาขาสั้น โดยปกติได้จากปฏิกิริยา copolymerization ของเอธิลีนกับโอเลฟินที่มีสายโซ่ยาวกว่า LLDPE นั้นมีโครงสร้างที่แตกต่างจากโพลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ทั่วไป จากการไม่มีกิ่งก้านที่มีขนาดยาว ความเป็นเส้นตรงของ LLDPE เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ของ LLDPE และ LDPE โดยทั่วไป LLDPE ได้จากอุณหภูมิและแรงดันที่ต่ำกว่า โดยการทำปฏิกิริยา copolymerization ของเอธิลีนและอัลฟาโอเลฟิน เช่น octane, hexane หรือ butane ทั้งนี้ LLDPE มีคุณสมบัติของฟิล์มที่ทนทานต่อการฉีกขาด และแรงกระแทกที่สูงกว่า LDPE และถึงแม้ความหนาแน่นของ LDPE และ LLDPE (0.921 – 0.926 กรัม/ซีซี) มีความใกล้เคียงกัน แต่ LLDPE มีคุณสมบัติของฟิล์มที่ทนทานต่อแรงฉีกขาดได้ดีกว่า LDPE 

ปัจจัยหลักที่ผลักดันตลาดของ LLDPE ได้แก่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน และของฟิล์มที่ใช้ในเกษตรกรรม
 
ที่มา: plastemart.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์