หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกจะเป็นตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ที่สำคัญของโลก
2017-03-20

จากข้อมูลของ Transparency Market Research การรวมเม็ดพลาสติกเข้ากับสี สารเติมแต่ง สารปรับปรุงคุณภาพ สารเสริม สารเสริมแรงหรือโพลิเมอร์อื่นๆ กลายเป็นเรื่องปกติ เพราะประมาณครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้ในโลกไม่สามารถใช้เป็นหัวเชื้อ (base resin) ได้ กระบวนการคอมพาวนด์ใช้ในการเปลี่ยน base resin ให้เป็นพลาสติกที่ประสงค์ ซึ่งมีความสม่ำเสมอ ประสิทธิผล และใช้งานได้ในการใช้ประเภทต่างๆ โดยปกติ พลาสติกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง การผลิตพลาสติกคอมพาวนด์ประกอบด้วยวัตถุดิบสามชนิด คือ โพลิเมอร์ สารเติมแต่ง และสารเสริม ส่วนใหญ่ โพลิเมอร์จะประกอบด้วยโพลิโพรพิลีนและโพลิเอธิลีน โพลิโพรพิลีนอาจแบ่งได้เป็นโฮโมโพลิเมอร์ หรือโคโพลิเมอร์แบบบล็อค ราคาพลาสติกสูงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา จากความผันผวนของราคาปิโตรเคมีและการทดแทนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของพลาสติกชีวภาพ

โพลิเมอร์สำคัญๆ ประกอบด้วย polypropylene (PP), high-density polyethylene (HDPE), polystyrene (PS), low-density polyethylene (LDPE), linear low-density polyethylene (LLDPE), thermoplastic polyesters (PET) และ polyvinyl chloride (PVC) เทอร์โมพลาสติกเชิงวิศวกรรมประกอบด้วย polybutylene terephthalate (PBT), nylons, acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polycarbonates, polyacetals และ polysulfones พลาสติกสำคัญๆ ที่เป็นพลาสติกคอมพาวนด์ ประกอบด้วย olefins, polyimide (PI), polymethylmethacrylate (PMMA), polytetrafluoroethylene (PTFE) และ polyetheretherketone (PEEK) โอเลฟินเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมพาวนด์ที่สำคัญ มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ทั่วโลก 

การเพิ่มความต้องการโพลิเอธิลีนในบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันความต้องการของโอเลฟิน ความต้องการโพลิโพรพิลีนที่เพิ่มขึ้นในชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าสำหรับผู้บริโภค ก็เป็นการผลักดันความต้องการของโอเลฟินมากขึ้นด้วย หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสมาคมพลาสติกพัฒนาและปรับมาตรการการรีไซเคิลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณการใช้ ขอบเขตการใช้ และนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเป็นข้อจำกัดเล็กน้อยต่อการเติบโตของตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ในช่วงสองสามปีข้างหน้า สำหรับการใช้ปลายทางนั้น ตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ทั่วโลกจะใช้ในยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง เครื่องมืออุตสาหกรรม และสินค้าสำหรับผู้บริโภค 

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์สมรรถนะสูงและมีน้ำหนักเบา คาดว่าจะผลักดันการเติบโตของตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอีกสองสามปีข้างหน้า กฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับยานยนต์ทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การลดน้ำหนักและการปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อเพลิงของรถยนต์ คาดว่าจะทำให้ตลาดพลาสติกคอมพาวนด์เติบโต การขยายตัวของการก่อสร้างในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเซียแปซิฟิก ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา ก็คาดว่าจะทำให้ตลาดพลาสติกคอมพาวนด์เติบโตเช่นกัน

เอเซียแปซิฟิกคาดว่า จะเป็นตลาดภูมิภาคที่สำคัญสำหรับพลาสติกคอมพาวนด์ในช่วงสองสามปีข้างหน้า จากการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดีย  อุตสาหกรรมสำคัญๆ เช่น ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก จากการขยายตัวของกำลังคนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุโรปคาดว่าจะตามมาติดๆ จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตั้งมานานและโดดเด่นในเยอรมนีและอิตาลี นอกจากนี้ ปัจจัยเดียวกันก็คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ในอเมริกาเหนือเช่นกัน ส่วนตลาดพลาสติกคอมพาวนด์ในละตินอเมริกาคาดว่าจะมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามปีข้างหน้า จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น บราซิลและประเทศอื่นๆ ในอเมริกาใต้

ที่มา: plastemart.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์