หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตลาดท่อเทอร์โมพลาสติกทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่า 89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2022
2017-03-28

จากข้อมูลของ Stratistics MRC ตลาดท่อเทอร์โมพลาสติกทั่วโลกมีมูลค่า 58.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 และคาดว่าจะสูงถึง 89.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี  2022 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ 6.23 การเพิ่มการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่ง และการเพิ่มการใช้ท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ คาดว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตของตลาดท่อเทอร์โมพลาสติกทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและต้นทุนที่สูงก็เป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตของตลาด แต่โอกาสของตลาดในอนาคตก็ยังมีอยู่ จากบ่อแนวนอนที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

มีการใช้เทอร์โมพลาสติกเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส โดยเฉพาะในน้ำลึก และในน้ำลึกมาก และคาดว่าท่อเทอร์โมพลาสติกจะขยายตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของท่ออ่อน ท่อตั้ง และท่อขด ทั้งนี้ เอเซียแปซิฟิกมีสัดส่วนตลาดมากที่สุดในโลก และคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูง จากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันและแก๊ส ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และบราซิล คาดว่าจะเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด ทั้งนี้ ผู้เล่นหลักๆ ในตลาด ประกอบด้วย Chevron Philips Chemical Company LP, Airborne Oil & Gas B. V., Advanced Drainage Systems Inc, National Oilwell Varco, KWH Pipe, Prysmian, IPEX Inc, Technip, Simtech, Georg Fischer Piping Systems Ltd และ Antna Plastics

ที่มา:  plastemart.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์