หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

มาสเตอร์แบทช์ CESA®-extend ของ Clariant นำ PET และ PLA ที่รีไซเคิลแล้วกลับมา เพื่อตอบสนองความต้องการของบรรจุภัณฑ์มูลค่าสูง
2017-04-04

เมือง Charlotte  – Clariant ผู้นำของโลกด้านสารเคมีชนิดพิเศษ ได้นำเสนอสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของมาสเตอร์แบทช์ตรา  CESA-extend ที่นำคุณสมบัติของวัสดุที่สำคัญของโพลิเมอร์แบบควบแน่นที่รีไซเคิลแล้วให้กลับคืนมา เช่น PET, PLA และ Polycarbonate ซึ่งหมายความว่าพลาสติกที่ฉีดแล้วที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น สามารถรวมกับเรซินบริสุทธิ์ โดยไม่ลดคุณสมบัติเชิงกายภาพมากนัก ซึ่งจำเป็นต่อการสัมผัสอาหาร และบรรจุภัณฑ์สมรรถนะสูงอื่นๆ 

มาสเตอร์แบทช์ตรา CESA-extend ล่าสุด จะให้วัสดุที่เรียบง่ายและราคาถูกสำหรับน้ำหนักโมเลกุลที่มากขึ้นและนำคุณสมบัติเชิงกายภาพ ความแข็งแรงในสภาวะหลอมเหลว และการขึ้นรูปง่ายกลับคืนมา ซึ่งหายไปเมื่อสายโซ่โพลิเมอร์ของ PET และ PLA แตกตัวระหว่างการขึ้นรูปและการรีไซเคิล ทั้งนี้ เมื่อใส่ไปในวัสดุที่รีไซเคิลแล้วระหว่างการขึ้นรูป มาสเตอร์แบทช์ CESA-extend จะมีปฏิกิริยากับสายโซ่โพลิเมอร์ที่ขาด และจะเชื่อมสายโซ่ใหม่ สายโซ่โพลิเมอร์ที่ยาวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอัดรีดทั้งของ PET และ PLA เพราะทำให้วัสดุที่อัดรีดแล้วมีแรงต้านทานการดึงที่จำเป็นต่อการใช้งานที่ดี เมื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์

Peter Prusak หัวหน้าฝ่ายการตลาดสำหรับภาคพื้นอเมริกาเหนือของ Clariant เปิดเผยว่า มาสเตอรฺแบทช์ CESA-extend ทำให้ผู้ขึ้นรูปมีวิธีที่ราคาถูกและยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มากขึ้น สำหรับระดับที่สูงขึ้นของปริมาณพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ในการใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ ลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทได้ผลที่ยอมรับได้ ด้วยการใช้พลาสติกที่ฉีดแล้วในปริมาณ 100% 

มาสเตอร์แบทช์ CESA-extend ที่เป็นเพลเลตมีจำหน่ายในสูตรมาตรฐานและตามที่ลูกค้าสั่ง และสามารถใช้ในการควบคุมหรือเพิ่มพารามิเตอร์ของวัสดุ เช่น อัตราการไหลของพลาสติก การวัดความหนืด  การคงสมรรถนะที่ดีเมื่อปนด้วยน้ำ คุณสมบัติเชิงกล และความใส นอกจากนี้ ยังสามารถผสมสูตรตามลูกค้าสั่ง เพื่อให้ได้ทั้งโพลิเมอร์สายโซ่ตรงและสายโซ่ที่มีกิ่งก้านสาขา 

ที่มา: pressreleasefinder.comn


Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์