หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เกรด ABS ที่รีไซเคิลแล้ว 100% มีความแข็งแรงและความทนทาน เหมาะสำหรับการใช้ในวัสดุที่ฉีดขึ้นรูป
2017-04-05

บริษัท Axion Polymers ได้เปิดตัวเกรด ABS ที่รีไซเคิลแล้ว 100% มีความแข็งแรงและความทนทาน เหมาะสำหรับการใช้ในวัสดุที่ฉีดขึ้นรูป โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์ ซึ่งให้ทั้งราคาถูกและการประหยัดคาร์บอน ทั้งนี้ เรซิน ABS ที่รีไซเคิลแล้ว ตรา Axpoly® ได้จากของเสียที่ไม่ใช่โลหะจากยานพาหนะหมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งเรซิน ABS ที่รีไซเคิลแล้ว ตรา Axpoly® สามารถลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ได้สองในสาม เมื่อเทียบกับ ABS บริสุทธิ์ที่ได้จากวัตถุดิบตั้งต้นของปิโตรเคมี การศึกษาวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของกระบวนการรีไซเคิลเชิงกลของ Axion แสดงให้เห็นว่า สามารถประหยัดได้ที่ 2.1 ตัน ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สำหรับ ABS ทุกตันที่บริษัทฯ ผลิต ซึ่งเท่ากับผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อการขับยานพาหนะขนส่ง 44 ตัน ที่วิ่งระยะทาง 1,800 ไมล์  พลาสติก Axpoly® ที่รีไซเคิลแล้ว 100% คุณภาพสูง ของ Axion Polymers ถูกแยกด้วยวิธีเชิงกลที่โรงงาน Shredder Waste Advanced Processing Plant (SWAPP) ของบริษัทฯ ในเมือง Manchester และนำไปกลั่นต่อที่โรงงานทำคอมปาวนด์โพลิเมอร์ ที่เมือง Salford ซึ่งวัสดุที่ผลิตทั้งหมด สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถึงที่มาของวัตถุดิบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการนำแหล่งวัสดุยานยนต์ที่บูรณาการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

Mark Keenan ช่างเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่า การตรวจสอบย้อนกลับทำให้ผู้ผลิตเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สีเขียว เช่น ผลิตภัณฑ์ในอาคาร หรือชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตด้วยราคาที่ถูกกว่าการใช้โพลิเมอร์บริสุทธิ์ โพลิเมอร์ r-ABS ใหม่ของบริษัทฯ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ที่ต้องใช้น้ำหนักแรงกด และเร็วๆ นี้ ใช้ในการหล่อแผ่นที่ใช้กดน้ำหนักสำหรับคานเหล็กเสริมแรง รวมทั้งตัวเสริมความแข็งแรงตรงขอบหน้าต่าง 

Dr Pasika Chongcharoentaweesuk วิศวกรเคมี เสริมว่า บริษัทฯ ทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของ Axpoly r-ABS ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ และด้วยชิ้นส่วน ABS ที่รีไซเคิลแล้ว ซึ่งคัดแยกด้วยมือจากโทรทัศน์จอแบน

ที่มา: plastemart.com


Tag: #ยานยนต์ #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์