หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Agilyx และ Ineos Styrolution ลงนามในข้อตกลง ร่วมพัฒนาการรีไซเคิล polystyrene ในสหรัฐฯ
2017-10-02

บริษัท Agilyx Corp. ตั้งอยู่ที่เมือง Tigard รัฐโอเรกอน และบริษัท Ineos Styrolution ตั้งอยู่ที่เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมพัฒนากระบวนการรีไซเคิล polystyrene (PS) ในสหรัฐฯ ด้วยเทคโนโลยี “chemical recycling” ของ Agilyx ความร่วมมือดังกล่าวจะใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการรีไซเคิลขยะ PS ให้เป็น styrenic polymers บริสุทธิ์คุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดขยะพลาสติกและสามารถนำวัสดุที่มีค่าดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้ 

เทคโนโลยี “chemical recycling” ของ Agilyx ได้จากกระบวนการ depolymerization ของขยะ PS หลังการบริโภค ซึ่งคาดว่าจะทำให้เป็น PS บริสุทธิ์คุณภาพสูง ซึ่งในที่สุดแล้ว จะสามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารได้

Kate Stocklin ผู้อำนวยการ ฝ่ายการสื่อสาร & สื่อ ของ Agilyx เปิดเผยว่า กระบวนการดังกล่าวจะปล่อยสายโซ่โพลิเมอร์ ซึ่งจะทำให้เกิด styrene oil ซึ่งเป็น styrene monomer รวมกับส่วนประกอบอื่น เช่น ethyl benzene และ toluene

Agilyx เป็นบริษัทเทคโนโลยีและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สกัดคุณค่าจากขยะพลาสติกที่มีการผสมกันและยากที่จะรีไซเคิล โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเป็นครั้งแรกที่สามารถรีไซเคิล polystyrene และ styrofoam เป็น styrene monomer ซึ่งจะใช้ในการผลิต polystyrene ขึ้นมาใหม่

Stocklin ยังกล่าวอีกว่า ในขณะที่ PS ถูกนำไปรีไซเคิลในโรงงานรีไซเคิลทั่วไป แต่มี PS เพียงประมาณ 1.3% ในสหรัฐฯ ที่นำไปรีไซเคิลในปัจจุบัน ดังนั้น วิธีที่จะเปลี่ยนขยะ polystyrene ให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิต ก็จะช่วยบริษัทฯ ได้อย่างมากในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ซึ่งโรงงานแห่งเดียวของบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มตัวเลขดังกล่าวได้ประมาณหนึ่งเท่าตัว ทั้งนี้ polystyrene เป็นวัสดุที่ใช้อย่างแพร่หลาย เพราะมีความคงทน แข็งแรง และไม่แพง

วัสดุ PS ของ Agilyx ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ GPPS (ถ้วยใช้แล้วทิ้ง ชุดบนโต๊ะอาหาร ฝาทรงกลมครอบขนม ภาชนะสำหรับนำออกไปทานข้างนอก ถาดใส่คุ้กกี้ ตะกร้า ภาชนะใส่ขนมพาย กล่องใส่เครื่องเพชร และที่แขวนเสื้อ) ผลิตภัณฑ์ EPS (ถ้วยใส่เครื่องดื่มร้อน บรรจุภัณฑ์ปกป้องสำหรับอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าคงทนอื่นๆ) ผลิตภัณฑ์ XPS (ถาดใส่เนื้อสัตว์ กล่องใส่ไข่ ชามโฟม) และผลิตภัณฑ์ HIPS (ถ้วยเครื่องดื่มเย็น ฝา ที่คน ภาชนะใส่โยเกิร์ต และภาชนะใส่เครื่องเคียง)

Stocklin อธิบายว่า วัตถุดิบตั้งต้น PS ของบริษัทฯ “มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์” โดยได้รับวัสดุจากภาคเกษตร ภาคการผลิต และจากผู้บริโภค บริษัทฯ มีวัสดุที่เตรียมอยู่ 4,300 ตัน มีอยู่ในคลังสินค้าที่โรงงาน 800 ตัน และจากพันธมิตรที่วางใจได้ สำหรับวัสดุหลังการบริโภค (ซึ่งอาจมีการปนเปื้อน) บริษัทฯ ก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับสิ่งสกปรกและขยะจากอาหาร

Joseph Vaillancourt ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Agilyx เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยินดีที่จะทำงานร่วมกับ Ineos Styrolution เทคโนโลยีของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนขยะ polystyrene จากขยะฝังกลบ และผลิตโพลิเมอร์รีไซเคิลแล้วที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับความพยายามทั่วโลกในการเปลี่ยนขยะ และการก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยทำให้นำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Ricardo Cuetos รองประธาน ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทั่วไป ของ Ineos Styrolution America LLC. กล่าวว่า ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ Agilyx การรีไซเคิลเชิงเคมีและเชิงนวัตกรรมสำหรับ polystyrene จะช่วยให้บริษัทฯ นำขยะ polystyrene หลังการบริโภคกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อผลิต polystyrene บริสุทธิ์คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่า และหลีกเลี่ยงไม่ให้ขยะจบลงในขยะฝังกลบ โครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของบริษัทฯ ที่จะรีไซเคิล polystyrene โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

Ineos Styrolution ผู้ผลิตวัสดุ styrenics เน้น styrene monomer, polystyrene, ABS ทั่วไป และวัสดุ styrenic ชนิดพิเศษ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน สำหรับโครงการวิจัยการรีไซเคิล PS โดยโครงการดังกล่าวจะศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค และการพัฒนาแนวคิดการรีไซเคิลโดยรวม ร่วมกับบริษัทการจัดการขยะต่างๆ และยังรวมการประเมินเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อมของกระบวนการรีไซเคิล

Ineos Styrolution กล่าวว่า บริษัทฯ ใช้กระบวนการรีไซเคิล จาก “chemical recycling” ตามที่ Agilyx นำเสนอ ดังนั้น จึงมีเป้าหมายที่จะบรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นวิธีที่ “ต่างกันอย่างสิ้นเชิง” จากการเผาขยะ PS 

โครงการร่วมดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันและศูนย์วิจัยหลายแห่ง และดำเนินการโดย Ineos สถาบันสองแห่งภายใต้มหาวิทยาลัย Aachen คือ สถาบัน Institute for Processing and Recycling และสถาบัน Institute of Plastics Processing รวมทั้งบริษัท Neue Materialien GmbH Bayeruth โดยคาดว่าจะดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle