หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

สหภาพยุโรปเลื่อนการอนุมัติกระบวนการรีไซเคิลในการใช้สัมผัสอาหาร
2017-10-04

การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ในส่วนของการรีไซเคิลพลาสติกหลังการบริโภค เป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำ โดยสหภาพยุโรปได้เลื่อนการอนุมัติกระบวนการรีไซเคิลในการใช้สัมผัสอาหาร ทั้งนี้ เป็นเวลากว่าเก้าปีมาแล้ว ที่มีการตีพิมพ์กฎระเบียบ Regulation (EC) No. 282/2008 ที่กำหนดการใช้วัสดุพลาสติกที่รีไซเคิลสำหรับการใช้ในอาหาร

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรป (European Food Safety Authority หรือ EFSA) ได้พิจารณาความเห็นทางวิทยาศาสตร์เชิงบวกกว่า 140 ความเห็น เรื่องความปลอดภัยของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร ซึ่งจากการประมวลความเห็นดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถอนุมัติกระบวนการที่ประเมินนั้นแล้วอย่างเป็นทางการได้ แต่จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ออกมา

การเลื่อนออกไปเป็นเวลานาน ทำให้เป็นที่สงสัยว่า สหภาพยุโรปมีความจริงจังเพียงใดที่จะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยวัสดุพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ในขณะที่บ่อยครั้งกฎระเบียบมักเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ในกรณีนี้ การขาดกฎระเบียบที่ชัดเจนสำหรับ PET หลังการบริโภค เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจการรีไซเคิล สำหรับวัสดุที่มีค่าดังกล่าว

จากข้อมูลของสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติกของยุโรป (Plastics Recyclers Europe หรือ PRE) การไม่มีกรอบทางกฎหมายของสหภาพยุโรป เป็นการยืดเวลาของการขาดการดำเนินการที่สอดคล้องกันในหมู่ประเทศสมาชิก ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางด้านกฎหมายและภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุที่รีไซเคิลแล้ว     

Casper van den Dungen รองประธานของ PRE และประธานคณะทำงานของ PET กล่าวว่า บริษัทต่างๆ ได้มีการลงทุนไปกว่า 500 ล้านยูโร ในโรงงานที่สามารถเปลี่ยนวัสดุพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ให้เป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์และการสัมผัสอาหาร เมื่อปี 2014 กว่า 50% ของ PET ที่รีไซเคิลแล้วในยุโรป ได้นำไปใช้ในการสัมผัสอาหาร แต่ภาคธุรกิจในสหภาพยุโรปก็ยังไม่เห็นกฎระเบียบที่ชัดเจน จากระยะเวลาที่เลื่อนออกไป ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าว นำไปสู่การลงทุนที่ลดลง และที่สำคัญ อาจทำให้ไม่เชื่อถือผู้ออกกฎหมายเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร

องค์กรอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่าก็เรียกร้องในเรื่องดังกล่าว Christian Crepet ผู้อำนวยการบริหาร ของ Petcore Europe กล่าวว่า การพัฒนาการสัมผัสอาหารต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ถึงแม้ PET จะเป็นหนึ่งในโพลิเมอร์ที่นิยมนำไปรีไซเคิลมากที่สุด การไม่มีกฎระเบียบทำให้ไม่เห็นโอกาสของตลาดในการจำหน่าย PET ที่รีไซเคิลแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตในสภาพบริสุทธ์จนถึงการจัดการขยะ

Alexandre Dangis กรรมการผู้จัดการ ของ EuPC กล่าวว่า ในการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป เราขอให้คณะกรรมาธิการยุโรปปลดล็อคสถานการณ์ระบบราชการอย่างเร่งด่วน เพราะภาคอุตสาหกรรมต้องรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในโลก และบริษัทหลายร้อยแห่งได้ลงทุนสำคัญๆ ไปแล้วในยุโรป เพื่อปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปดังกล่าว

Patricia Fosselard เลขาธิการของ EFBW เน้นว่า ผู้ผลิตแร่ธรรมชาติและน้ำแร่เป็นผู้ใช้ที่สำคัญของ PET ที่รีไซเคิลแล้ว การมีกรอบที่สอดคล้องกันในยุโรปเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล จะนำไปสู่การใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่แน่นอนสำหรับทั้งผู้รีไซเคิลและผู้ใช้

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle