หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Coca-Cola และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรร่วมกันลดขยะบรรจุภัณฑ์
2017-10-09

บริษัท Coca-Cola European Partners (CCEP) ได้เปิดตัวโครงการใหม่ร่วมกับพันธมิตร คือ มหาวิทยาลัย Reading ในสหราชอาณาจักร เพื่อลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ 650,000 ชิ้นต่อปี 

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยเครื่องจ่ายน้ำอัดลม Coca-Cola อัจฉริยะใหม่ เรียกว่า เครื่อง Freestyle ของ Coca-Cola พร้อมภาชนะที่เติมใหม่ได้ ที่ฝังไมโครชิป เพื่อทำปฏิกิริยากับเทคโนโลยีเครื่องจ่าย ทำให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สามารถซื้อน้ำอัดลมได้ทั้งหมด ในขวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

ขวดที่เติมใหม่ได้ดังกล่าว ผลิตโดย Whirley-Drinks Works หาซื้อได้ในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้ใช้สามารถเติมน้ำอัดลมได้ใหม่ ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ของเทอม 

CCEP กล่าวว่า นักศึกษาสามารถซื้อน้ำอัดลมได้กว่า 100 ยี่ห้อ ซึ่งรวมแบรนด์ดัง เช่น Coca-Cola classic, Diet Coke และ Fanta

ขวดดังกล่าวประกอบด้วยเทคโนโลยี RFID (radio frequency identification) เพื่อให้มีปฏิกิริยาโดยตรงกับ Validfill ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครื่องจ่าย  

เทคโนโลยีดังกล่าวยังทำให้ CCEP ติดตามจำนวนน้ำอัดลมที่ซื้อและความนิยม 

CCEP และมหาวิทยาลัย Reading จะติดตามผลกระทบของโครงการดังกล่าว ต่อการรีไซเคิลและการทิ้งขยะของบรรจุภัณฑ์น้ำอัดลม ในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องดังกล่าว และจะคุยกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ขวดที่เติมใหม่ได้ 

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้กว่าหนึ่งในสาม 

Nick Brown หัวหน้า รับผิดชอบด้านความยั่งยืน ของ Coca-Cola European Partners GB กล่าวว่า นอกจากจะสนับสนุนระบบบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว โครงการทดลองดังกล่าวยังจะทำให้สามารถศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อขวดที่เติมใหม่ได้ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ ลดฟุตพริ้นท์บรรจุภัณฑ์ส่วนตัว

Matt Tebbit ผู้จัดการการจัดอาหารนอกสถานที่และบาร์ ที่มหาวิทยาลัย Reading กล่าวว่า ขวดน้ำอัดลมทำจากพลาสติกประมาณ 650,000 ใบ บริโภคในมหาวิทยาลัยฯ ทุกปี ซึ่งนอกเหนือจากการลดขยะแล้ว เครื่องจ่ายน้ำอัดลมใหม่ ยังจะช่วยลดการจราจรในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และลดการปล่อยคาร์บอน เนื่องจากภาชนะสำหรับเติมใหม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยคนแทนที่จะใช้รถบรรทุกเข้ามา

ที่มา: plasticsnewseurope.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle