หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เรซินชีวภาพปรับปรุงวัสดุก่อสร้างไม้
2017-10-23

ไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้ ได้ทำความเสียหายทั่วภาคจะวันตกของสหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว เรซินชีวภาพชนิดใหม่ สำหรับวัสดุก่อสร้างไม้ที่มีเสถียรภาพ ของบริษัท Covestro (ตั้งอยู่ที่เมือง Leverkusen ประเทศเยอรมนี) อาจช่วยลดความเสียหายต่อโครงสร้างได้จากคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น การหน่วงการติดไฟที่สูง ทั้งนี้ Cavestro ทำงานร่วมกับพันธมิตร 4 ราย เพื่อพัฒนาชั้นเสริมแรงชีวภาพสำหรับวัสดุก่อสร้างไม้จริง แทนวัสดุทำจากปิโตรเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน

โพลิยูริเทนที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสดังกล่าว จะต้องมีปริมาณชีวภาพมากกว่า 90% จะต้องมีสารเติมแต่งเป็นศูนย์ และมีคุณสมบัติการหน่วงไฟที่ดีเยี่ยม และทนทานต่อสภาวะอากาศ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอาหารและเกษตรของรัฐบาลกลางของเยอรมนี (Federal Ministry of Food and Agriculture หรือ BMEL) ผ่านทางสป็อนเซอร์โครงการ คือ Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V (ซึ่งเป็นหน่วยงานทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ ตั้งอยู่ที่เมือง Gülzow ประเทศเยอรมนี)

เทคนิคการก่อสร้างไม้จริงสมัยใหม่ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในพื้นที่เขตเมือง วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตส่วนประกอบการก่อสร้าง คือ ไม้แปรรูป cross-laminated และ glued-laminated วัสดุทั้งสองทำจากชั้นที่สลับกันของไม้และโพลิยูริเทน เรซิน ที่กระจายอย่างบางๆ หากมีการนำอาระมิด แก้ว หรือเส้นใยคาร์บอน ไปฝังตัวในชั้นของเรซิน ก็จะสร้างส่วนเสริมแรงที่เพิ่มความเสถียรของส่วนประกอบของการก่อสร้าง

ในระหว่างการดำเนินโครงการที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยต้องการค้นหาทางเลือกวัสดุชีวภาพที่ใช้แทนเรซินทำจากฟอสซิลและเส้นใย ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยพยายามค้นหาการผสมผสานระหว่าง biogenous, aliphatic polyisocyanates และ polyols ทำจากน้ำมันพืช ผลก็คือ โพลิยูริเทนคาดว่าจะมีคุณสมบัติ การเกิดเปลวไฟต่ำ และการทนทานต่อสภาวะอากาศที่ดี จึงไม่จำเป็นต้องใส่สารเติมแต่งพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทั้งสองประการ

หากเป็นเรื่องการเสริมแรง นักวิทยาศาสตร์มักนิยมใช้เส้นใยเซลลูโลส เช่น ที่สกัดจากเซลลูโลสที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  Dr. Paul Heinz จาก Covestro ผู้ประสานงานโครงการวิจัยดังกล่าว กล่าวว่า หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ จะได้วัสดุเสริมแรงสำหรับใช้ในการก่อสร้างไม้ชนิดแรกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างน้อย 90% ซึ่งจะทำให้เป็นการก่อสร้างไม้ล้ำยุค พร้อมไม้แปรรูป cross-laminated และ glue-laminated ที่ยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับการก่อสร้าง พันธมิตรโครงการได้เลือกใช้กระบวนการ pultrusion ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง สำหรับคอมโพสิตเสริมแรงเส้นใยต่อเนื่อง ส่วนโรงงานต้นแบบ ดำเนินการโดยสถาบัน Fraunhofer Institute ซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทรงแบน สำหรับการทดสอบเครื่องมือที่จำเป็น

ในระหว่างการดำเนินโครงการ บริษัท Sortimo International GmbH (ตั้งอยู่ที่เมือง Zusmarshausen ประเทศเยอรมนี) จะผลิตส่วนประกอบแบบจำลองมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยจะใช้ในการประเมินศักยภาพด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับไม้บีชได้นำไปใช้สำหรับส่วนประกอบ เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีจำหน่ายในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จากการปลูกป่าใหม่

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์ #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics