หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การศึกษาที่ออกมาใหม่ยืนยันว่า พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกระตุ้นการรีไซเคิลระบบอินทรีย์และปรับปรุงการรีไซเคิลระบบเชิงกล
2017-10-18

พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ให้ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่ปรับปรุงคุณภาพการรีไซเคิล โดยเอื้อต่อวิธีที่จะแยกการเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการศึกษาที่ออกมาใหม่ เกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่มีต่อการรีไซเคิลพลาสติกในอิตาลี ที่ซึ่งถุงหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้งถูกกำหนดให้ต้องย่อยสลายได้ตั้งแต่ปี 2011

บริษัท Corepla ทำการวิเคราะห์คุณภาพของพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วจากโรงงานแยกและรีไซเคิลขยะ 19 แห่ง ทั่วประเทศ และพบว่า พลาสติกที่ย่อยสลายได้มีสัดส่วนเพียง 0.85% ของพลาสติกที่ป้อนเข้าไป การศึกษาที่เหมือนกันของมหาวิทยาลัย Wageningen แสดงว่า ไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อคุณสมบัติของพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ที่มี starch film และ PLA recyclates  

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้รับการออกแบบ เพื่อบำบัดในโรงงานปุ๋ยหมักทางอุตสาหกรรม ซึ่งหากเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระบบเชิงกล ก็จะสามารถคัดแยกได้โดยง่าย ด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกที่มีอยู่ เช่น near infrared ดังการทดสอบเมื่อเร็วๆ นี้ ของสถาบันวิจัย Knoten Weimar ในเยอรมนี 

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เอื้อต่อการแยกเก็บขยะชีวภาพและช่วยหันเหขยะอินทรีย์จากการรีไซเคิลอื่นๆ แต่การปนเปื้อนของขยะอินทรีย์จากพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้มีอัตราสูง และเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับโรงงานปุ๋ยหมัก ทั้งนี้ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักของอิตาลี (Italian Composters Consortium) ร่วมกับบริษัท Corepla ได้ทำการทดสอบในโรงงานปุ๋ยหมัก 27 แห่งในอิตาลี และพบว่า การปนเปื้อนของขยะอินทรีย์จากพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ สูงถึง 3.1% โดยเฉลี่ย

Hasso von Pogrell กรรมการผู้จัดการ ของสมาคมพลาสติกชีวภาพของยุโรป กล่าวว่า ผลการศึกษาดังกล่าวที่ดำเนินการในสภาพที่เป็นจริงในโรงงานรีไซเคิล ยืนยันว่าการลงทุนเพื่อโครงสร้างการจัดการขยะและการบังคับให้เก็บขยะโดยการแยก เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของการรีไซเคิลพลาสติก

ที่มา: bioplasticsmagazine.com


Tag: #สิ่งแวดล้อม #Recycle #Bioplastics