หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

'Trash Catchers' ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเก็บและรีไซเคิลขยะจากมหาสมุทร
2017-10-27

พวกเราทุกคนทราบว่า ขยะพลาสติกไม่ได้ทิ้งลงไปในมหาสมุทรของโลกด้วยตัวของมันเอง แม่น้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ภายใน ได้ถูกระบุมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่นำขยะพลาสติกไหลลงไปในมหาสมุทร จากรายงานขององค์กรมหาสมุทรปลอดขยะ (Waste Free Oceans หรือ WFO) ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ นักวิจัยที่สถาบัน Helmholtz Institute ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ทั่วเยอรมนี ได้ทำการวิเคราะห์บทความมากมาย เกี่ยวกับมลภาวะพลาสติกในแม่น้ำ ด้วยตัวอย่างที่เก็บจาก 79 พื้นที่ ตามแม่น้ำ 57 สายทั่วโลก

พวกเขาพบว่า แม่น้ำ 10 อันดับแรก มีขยะพลาสติกมากที่สุด 88 - 95% ของน้ำหนักพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลก โดยแม่น้ำ 8 สายอยู่ในเอเชีย และอีก 2 สายอยู่ในอัฟริกา 

การวิจัยก่อนหน้า คาดว่ามีการทิ้งขยะพลาสติกลงไปในแม่น้ำแยงซี ประมาณ 727 ล้านปอนด์ทุกปี และยิ่งไปกว่านั้น มีการทิ้งขยะพลาสติกประมาณ 1.2 พันล้านปอนด์ลงไปในแม่น้ำคงคาในอินเดีย 

จากข้อมูลของ Christine Schmidt หัวหน้านักวิจัย แม่น้ำที่คาดว่ามีขยะพลาสติกมากที่สุด มักจะมีประชากรอาศัยอยู่ตามแม่น้ำมาก และ “มีการจัดการขยะพลาสติกต่อหัวที่ไม่ดีในอัตราสูง ซึ่งเป็นผลของการไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการของเสียของเทศบาลอย่างเต็มที่” ทั้งนี้ WFO เน้นการเก็บและการรีไซเคิลพลาสติกจากมหาสมุทร และระบุว่าแม่น้ำดังกล่าวเหมาะที่จะวางตาข่ายเก็บขยะพลาสติก ชื่อ Trash Catchers (ตาข่ายเก็บขยะ)

ตาข่าย Trash Catchers ผลิตโดย Thierry Thomazeau ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท Thomsea ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิธีการเก็บเศษขยะจากมหาสมุทร และสามารถเก็บขยะที่ลอยมาได้ โดยไม่จับสัตว์น้ำพลอยได้ เพราะตาข่ายอยู่ในน้ำเพียงระยะ 70 ซม.   

ตาข่ายดังกล่าวประสบความสำเร็จในท่าเรือและชายฝั่งในยุโรป และเรือที่แล่นในแม่น้ำสายเล็กๆ สามารถลากตาข่ายได้โดยง่าย โดยเก็บขยะที่ลอยมาบนพื้นผิวน้ำ เมื่อตาข่ายเต็ม เศษขยะที่สะสมจะถูกยกออกจากน้ำด้วยปั้นจั่น และนำไปยังศูนย์คัดแยกและรีไซเคิลขยะในท้องถิ่น

หลังการคัดแยกและการทำความสะอาดขยะ ก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่สำหรับนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ หากขยะมีระดับการปนเปื้อนที่สูงเกินไป ก็สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงาน จากนั้น องค์กร Waste Free Oceans จะร่วมเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ต่างๆ ที่ต้องการใช้เศษขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อมีส่วนในเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปัจจุบัน WFO กำลังเตรียมติดตั้งตาข่ายเก็บเศษขยะในแม่น้ำ ที่เมืองมุมไบในอินเดีย WFO กล่าวว่า การติดตั้งตาข่าย เพื่อเก็บขยะพลาสติกที่ลอยมาในพื้นที่ที่มีขยะปริมาณมาก ผนวกกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรีไซเคิลและนำเศษขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป       

WFO กล่าวว่า เมืองตามชายฝั่ง แม่น้ำที่มีมลภาวะจากขยะ และพื้นที่ที่มีการสะสมของขยะขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งตาข่าย Trash Catcher ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศษขยะในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดการเก็บขยะด้วยมือในการทำความสะอาดชายหาด WFO ยังเสริมว่า จะร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรใดก็ตามที่พร้อมจะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle