หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Plaxx ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลยอดเยี่ยมประจำปี
2017-11-01

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastic Industry Awards) ที่กรุงลอนดอน Plaxx ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลยอดเยี่ยม (Best Recycled Product award) ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดย RECOUP องค์กรการกุศลด้านการรีไซเคิลพลาสติก

รางวัลดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมการรีไซเคิลพลาสติกมีโอกาสในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง โดยการใช้วัสดุที่รีไซเคิลแล้ว สำหรับปี 2017 หลักเกณฑ์ของรางวัลได้เปิดกว้างขึ้น โดยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ที่ได้รับการออกแบบในสหราชอาณาจักร สามารถเข้าแข่งขันได้ 

Stuart Foster ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RECOUP กล่าวแสดงความหวังว่า ในการเชื่อมโยงกับรางวัลดังกล่าว จะสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นอีกมากพิจารณาประโยชน์ต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ และช่วยเผยแพร่ว่า พลาสติกเป็นทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในความสำเร็จในอนาคตของอุตสาหกรรมดังกล่าว การใช้ปริมาณรีไซเคิลเป็นความต้องการอัตโนมัติไม่ใช่ทางเลือก ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน และจำเป็นต้องเห็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้ในอนาคตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งยังไม่ชัดเจน

Adrian Griffiths ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Recycling Technologies กล่าวหลังการรับรางวัลว่า ขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี เทคโนโลยีเชิงนวัตรรมของบริษัทฯ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ผสมกันด้วยวิธีทางเคมี และเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำมันดังเดิม เรียกว่า น้ำมัน Plaxx  เป้าหมาย คือ ให้ Plaxx มีส่วนในเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติกในสหราชอาณาจักร จากประมาณ 40% ด้วยวิธีเชิงกลในปัจจุบัน เป็น 90%

Recycling Technologies  ทำงานร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งรวมมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการทางเคมี ชื่อ RT7000 เพื่อรีไซเคิลสิ่งที่เคยคิดว่า ‘รีไซเคิลไม่ได้’ เช่น ขยะฟิล์มพลาสติก ถุง pouch ถาด ท่อ และลามิเนต ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 60% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบวนการ RT7000 เปลี่ยนขยะพลาสติกที่ผสมกันเหล่านี้ ให้เป็น Plaxx ซึ่งเป็น low sulphur hydrocarbon ลักษณะเป็นขี้ผึ้ง ที่กลั่นเป็นวัสดุ จากขี้ผึ้งเป็นนาฟต้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับพลาสติกใหม่ โดยแต่ละหน่วยสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกประมาณ 7,000 ตัน ให้เป็น Plaxx 5,250 ตันได้

ที่มา: bioplasticsmagazine.com


Tag: #สิ่งแวดล้อม #Recycle