หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บอร์ดบีโอไอเสริมแกร่งมาตรการอีอีซีพร้อมเปิดส่งเสริม “ศูนย์กลางการค้า” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค
Attachment File: press_23Nov2017_78411.pdf
บอร์ดบีโอไอ ขยายเวลาและปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีและสนับสนุนให้
กิจการเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาด MAI เพื่อระดมทุน พร้อมเปิดให้ส่งเสริมกิจการ “ศูนย์กลางการค้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร”ที่เน้นการลงทุนใน SEZ ชายแดน เพื่อดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค


Tag: