หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ไทย ผลักดันอาเซียน แก้ปมมาตรการกีดกันทางการค้า
ครม. เห็นชอบทำข้อตกลงร่วมกัน ยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะอาหาร (GMP/HACCP) ระหว่างสมาชิกอาเซียน

รายงานข่าวจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า   เมื่อเร็วๆนี้ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี   ได้อนุมัติให้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน เช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป ผักผลไม้แปรรูป อาหารกระป๋อง น้ำตาล โกโก้ กาแฟสำเร็จรูป แป้งและเส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ลดความซ้ำซ้อน และคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน

การยอมรับร่วมกันภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ ดำเนินการเป็นรายสินค้าครอบคลุมสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เฉพาะพิกัดศุลกากรที่ 16-22 ไม่รวมข้อกำหนดด้านสารตกค้าง สารปนเปื้อน วัตถุเจือปน ฉลากอาหารและมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ ที่นอกเหนือนี้ ประเทศผู้ส่งออกยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าเหมือนเดิม ทั้งนี้มูลค่าการค้าสินค้าในพิกัด 6-22 ระหว่างปี 2557 – 2559 ที่ไทยส่งไปขายยังตลาดอาเซียนนั้น มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 146,000 ล้านบาท เป็น 154,000 และ 170,154 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.95 ต่อปี

ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรฯ มกอช. ได้ร่วมผลักดันการจัดทำข้อตกลงฯ ฉบับนี้มาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันในระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารหลายรายการ ผลจากการลงนามในครั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะต้องให้การยอมรับผลการตรวจรับรองด้านสุขลักษณะอาหาร (GMP/HACCP) ที่ได้รับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่เป็นผู้ส่งออก โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับรองสถานที่ผลิตอาหารในประเทศผู้ส่งออกนั้นซ้ำอีก

สำหรับ ข้อตกลงการยอมรับร่วมฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบครอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 49 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นที่ผ่านมา   ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ความตกลงร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของอาเซียนในการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ ตามเป้าหมายการลดมาตรการกีดกันการค้าและการลงทุนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งหวังไว้

ที่มา : www.bangkokbiznews.com


Tag: