หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

สมาคม CPIA เปิดตัวเครื่องมือรายงานออนไลน์เพื่อบันทึกขยะพลาสติกที่ตกค้าง
2017-12-08

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกของแคนาดา (Canadian Plastics Industry Association หรือ CPIA) ได้เปิดตัวเครื่องมือออนไลน์ที่เป็นความลับสำหรับผู้รีไซเคิลของประเทศ เพื่อรายงานเรื่องพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่มีตลาดรองรับ หรือถูกปฏิเสธจากตลาดต่างประเทศ

ในขณะที่จีนจะยังคงห้ามนำเข้าวัสดุรีไซเคิลเกรดต่ำ จำนวน 24 ประเภท ที่ประกอบด้วย "ขยะสกปรกหรือแม้แต่วัสดุอันตราย" แคนาดากำลังมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ถูกปฏิเสธที่ท่าเรือขึ้นฝั่ง ทำให้ผู้รีไซเคิลต้องประสบกับขยะพลาสติกที่ตกค้าง

สมาคม CPIA เชิญผู้รีไซเคิลดำเนินการออนไลน์ โดยกด "เครื่องมือการรายงาน" เพื่อไปยังแบบสำรวจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกที่จะไม่เดินทางต่อไปถึงตลาด

ในขณะที่สมาคม CPIA พัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้รีไซเคิลของแคนาดา แต่ก็ยินดีสำหรับข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ด้วย

ข้อมูลที่ให้จะนำมารวมกันเพื่อคิดเป็นปริมาณตันที่ตกค้างในปัจจุบัน ข้อมูลจากผู้ใช้แต่ละรายจะถูกเก็บเป็นความลบและจะไม่ถูกเปิดเผย เครื่องมือดังกล่าวจะขอข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุพลาสติกที่ผู้รีไซเคิลเก็บ โดยเน้นประเภทพลาสติกที่ถูกปฏิเสธหรือตกค้างและการดำเนินการในการจัดการวัสดุดังกล่าวในปัจจุบัน

เมื่อต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณตันของวัสดุตกค้าง สามารถให้ข้อมูลที่ประมาณการได้ เพื่อช่วยให้สมาคม CPIA เข้าใจความร้ายแรงของปัญหา

ผู้ใช้สามารถปรับข้อมูลให้ทันสมัยตามความจำเป็น เพื่อสะท้อนสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำ ข้อมูลที่รวบรวมได้จะใช้ประกอบการหารือภายในอุตสาหกรรมปลายทางเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดภายในประเทศ (อเมริกาเหนือ) หรือความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากตลาดปัจจุบัน

สมาคม CPIA กำลังหารือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก (Association of Plastic Recyclers) สภาเคมีของสหรัฐฯ (American Chemistry Council) และสถาบันอุตสาหกรรมการรีไซเคิลเศษขยะในสหรัฐฯ (Institute of Scrap Recycling Industries in the US) เพื่อพิจารณาทางเลือกแทนตลาดนำเข้าของจีน

ที่มา: adsalecprj.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle