หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

อุตสาหกรรมพลาสติกของยุโรปกำลังดำเนินความพยายาม ในการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ได้ 50% ภายในปี 2040
2018-01-18

องค์กรยุโรป 6 แห่งจากห่วงโซ๋คุณค่าของพลาสติก ร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป ได้เปิดเวทีสำหรับการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายที่จะรีไซเคิลขยะพลาสติกได้ 50% ภายในปี 2040 ซึ่งจะผลักดันการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกในยุโรปและลดปริมาณขยะลงอย่างมาก

องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE), Petcore Europe, the European Carpet and Rug Association (ECRA), the Polyolefin Circularity Platform (PCEP Europe), European Plastics Converters (EuPC) และ VinylPlus® มีความมุ่งมั่นโดยสมัครใจที่จะดำเนินและเพิ่มกิจกรรมการรีไซเคิลพลาสติกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสร้างเวทีการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างที่ดีของ VinylPlus® และ Petcore Europe

การเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากขึ้น เป็นงานยักษ์ที่ต้องมีความมุ่งมั่นสูงและมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงสามารถบรรลุได้โดยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติก สนับสนุนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติกทั้งหมด รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศและผู้ออกกฎหมายของสหภาพยุโรป เพราะการดำเนินการแยกกันจะไม่บรรลุความสำเร็จ 

เป้าหมายของเวทีการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ และความมุ่งมั่นโดยสมัครใจ คือ การพัฒนาเป้าหมายและการดำเนินการร่วมกัน สำหรับสาขาที่ใหญ่เช่นอุตสาหกรรมพลาสติกในยุโรป ซึ่งมีบริษัทกว่า 60,000 ราย (ส่วนใหญ่เป็น SMEs) โดยการรีไซเคิลและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 50% และการรีไซเคิลและการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถบรรลุได้โดยผ่านทางเวทีที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด จากผู้ผลิตวัตถุดิบ นักออกแบบ ผู้แปรรูป ผู้เก็บขยะ และผู้รีไซเคิลขยะ ไปจนถึงเจ้าของแบรนด์ 

ที่มา: plastemart.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle