หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ยุโรปร่วมกำหนดกลยุทธ์ขยะพลาสติก
2018-01-19

เมื่อวานนี้ มีการอนุมัติกลยุทธ์พลาสติกที่จะใช้ทั่วยุโรปเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

ทุกปี ชาวยุโรปทิ้งขยะพลาสติกปริมาณ 25 ล้านตัน แต่ในปริมาณดังกล่าว น้อยกว่า 30% มีการเก็บเพื่อนำไปรีไซเคิล ทั้งนี้ 85% ของขยะจากชายหาดทั่วโลกมาจากพลาสติก และพลาสติกยังเข้าไปถึงปอดและโต๊ะอาหารของประชาชน ด้วยชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆ ในอากาศ น้ำ และอาหาร โดยไม่ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ จากการต่อยอดงานเดิมของคณะกรรมาธิการยุโรป กลยุทธ์พลาสติกใหม่ของสหภาพยุโรปจะเดินหน้าแก้ปัญหาดังกล่าว

กลยุทธ์พลาสติกปัจจุบัน จะเปลี่ยนวิธีการออกแบบ การผลิต การใช้ และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ในยุโรป ภายใต้แผนฉบับใหม่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดในตลาดสหภาพยุโรปจะต้องนำไปรีไซเคิลได้ ภายในปี 2030 การบริโภคพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจะลดลง และการใช้ไมโครพลาสติกอย่างตั้งใจจะถูกจำกัด

เป้าหมาย คือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกัน วางรากฐานให้กับเศรษฐกิจพลาสติกใหม่ โดยมีการออกแบบและการผลิตที่คำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม และการรีไซเคิล รวมทั้งการพัฒนาวัสดุที่มีความยั่งยืนใหม่ๆ
 
Frans Timmermans รองประธานคนแรก รับผิดชอบการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า หากเราไม่เปลี่ยนวิธีผลิตและใช้พลาสติก จะทำให้มีปริมาณพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทร ภายในปี 2050 เราต้องหยุดพลาสติกไม่ไห้ลงสู่ทะเล เข้าไปในอาหาร และแม้แต่เข้าไปในร่างกายของเรา การแก้ปัญหาระยะยาววิธีเดียว คือ การลดขยะพลาสติก โดยการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ให้มากขึ้น ซึ่งยุโรปเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว วิธีดังกล่าวจะนำโอกาสใหม่ๆ สำหรับนวัตกรรมและการจ้างงาน ด้วยกลยุทธ์พลาสติกของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการได้ใช้กรอบการติดตาม ประกอบด้วยดัชนีหลัก 10 ตัว ที่ครอบคลุมแต่ละขั้นตอนของวัฎจักร ที่จะวัดความคืบหน้าไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ในระดับสหภาพยุโรปและระดับชาติ

Jyrki Katainen รองประธาน รับผิดชอบการจ้างงาน การลงทุน และขีดความสามารถในการแข่งขัน กล่าวว่า ด้วยกลยุทธ์พลาสติก เรากำลังวางรากฐานของเศรษฐกิจพลาสติกหมุนเวียนใหม่ และผลักดันการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดขยะพลาสติกบนบก ในอากาศ และในทะเล และยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นโอกาสดีแก่อุตสาหกรรมในยุโรปที่จะพัฒนาเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ และผู้บริโภคสามารถมีทางเลือกที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์

ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ สหภาพยุโรปจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

ช่วยให้ธุรกิจมีกำไรจากการรีไซเคิล:  กฎระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จะมีการพัฒนาการปรับปรุงการรีไซเคิลพลาสติกในตลาด และเพิ่มความต้องการของปริมาณของพลาสติกที่รีไซเคิล เมื่อมีการเก็บขยะพลาสติกมากขึ้น ควรมีการตั้งโรงงานรีไซเคิลที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมระบบที่ได้มาตรฐาน สำหรับการเก็บและแยกขยะทั่วยุโรป ซึ่งจะประหยัดได้ประมาณหนึ่งร้อยยูโรต่อตันสำหรับขยะพลาสติกที่เก็บได้ และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 

ลดขยะพลาสติก: กฎหมายของสหภาพยุโรปได้นำไปสู่การลดการใช้ถุงพลาสติกลงอย่างมากในหลายประเทศสมาชิก แผนพลาสติกใหม่จะหันไปบังคับใช้กับพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและอุปกรณ์จับปลา สนับสนุนการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักระดับชาติ และกำหนดขอบเขตกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป ที่จะเสนอในปี 2018 จากการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหลักฐาน คณะกรรมาธิการจะใช้มาตรการจำกัดการใช้ไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์ และกำหนดฉลากสำหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและที่สลายตัวได้ 
 
หยุดการทิ้งขยะในทะเล: กฎระเบียบด้านการอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ เพื่อรับมือกับขยะในทะเล จะมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า ขยะจากเรือหรือที่เก็บจากทะเล จะไม่ถูกทิ้งในทะเล แต่จะถูกนำกลับมาพื้นดินและจัดการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดภาระการดำเนินการที่ท่าเรือ ในเรือ และของหน่วยงานภาครัฐ

ผลักดันการลงทุนและนวัตกรรม: คณะกรรมาธิการจะให้แนวทางแก่รัฐบาลของประเทศสมาชิกและภาคธุรกิจ เกี่ยวกับวิธีลดขยะพลาสติกที่ต้นทาง จะเพิ่มการสนับสนุนนวัตกรรม ด้วยเงินสนับสนุนอีก 100 ล้านยูโร เพื่อพัฒนาวัสดุพลาสติกที่จะทำให้ขั้นตอนการรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามและกำจัดสสารที่เป็นอันตรายและสิ่งปนเปื้อนจากพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว

กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก: ในขณะที่สหภาพยุโรปทำงานเพื่อตัวเอง แต่ก็จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกด้วย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระดับโลกและพัฒนามาตรฐานนานาชาติ อีกทั้งจะยังคงสนับสนุนประเทศอื่นๆ ต่อไป ดังเช่นที่ได้ช่วยทำความสะอาดแม่น้ำคงคาในอินเดีย

มาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับท่าเรือรับสินค้า ที่เสนอไปยังรัฐสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป เมื่อวานนี้ เพื่อให้การอนุมัติ และคณะกรรมาธิการจะเสนอการยกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2018

อนึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเวลาจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ที่จะให้ข้อคิดเห็นต่อประชาพิจารณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ และคณะกรรมาธิการจะเปิดเผยการดำเนินการของการทบทวนกฎระเบียบเรื่องบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ และเตรียมแนวทางในการเก็บและแยกขยะ ที่จะออกมาในปี 2019

ที่มา: bioplasticsmagazine.com


Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle