หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การทดลองทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่า HDPE สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างน้อย 10 ครั้ง
2018-01-30

PET (#1) และ HDPE (#2) มีสัดส่วน 97% ของขวดพลาสติกทั้งหมดในตลาดในอเมริกาเหนือ และเป็นวัสดุที่ง่ายที่สุดที่จะนำไปรีไซเคิลได้ บ่อยครั้งอุตสาหกรรมรีไซเคิลสงสัยว่า ทำไมอัตราการรีไซเคิลของตนจึงไม่สูงขึ้น จากรายงานของสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก (Association of Plastic Recyclers หรือ APR) และสภาสารเคมีของสหรัฐฯ (American Chemistry Council หรือ ACC) ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จำนวนขวดพลาสติกที่เก็บเป็นปอนด์ลดลง 71 ล้านปอนด์ เมื่อปี 2016 เทียบกับปี 2015 โดยลดลงทั้ง PET และ HDPE

เทียบกับปี 2015 การเก็บขวด HDPE ลดลง 31.7 ล้านปอนด์ เป็น 1,112.1 ล้านปอนด์ อัตราการเก็บขวด HDPE เพื่อการรีไซเคิลลดลง 33.3% เมื่อปี 2016 เทียบกับ 34.4% เมื่อปี 2015 และจำนวน HDPE ที่แปรรูปลดลง 37 ล้านปอนด์ เป็น 992.7 ล้านปอนด์ 

รายงานของ APR และ ACC ยังระบุว่า หนึ่งในข้อจำกัดหลัก ที่ทำให้การรีไซเคิลขวดพลาสติกไม่เพิ่มขึ้น คือ ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากยังคงไม่ตระหนักถึงประโยชน์ ความต้องการ และคุณค่าของพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ซึ่งรวม HDPE, PET และ PP

การช่วยให้ผู้บริโภคและเทศบาลเข้าใจคุณค่าของ HDPE ที่รีไซเคิลแล้ว จะมีส่วนในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล HDPE คุณค่าของ HDPE อยู่ที่มันสามารถนำไปรีไซเคิลได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นเวลานาน โดยไม่มีผลต่อคุณสมบัติของมัน

ในยุโรป ESE World B.V. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ RPC Group ได้ทำการทดลองในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรก เมื่อปีหนึ่งมาแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่า HDPE สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างน้อย 10 ครั้ง และนำไปขึ้นรูปต่อได้ภายใต้สภาวะการควบคุม ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้นำในการใช้พลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว เพื่อผลิตภาชนะสำหรับขยะและวัสดุที่รีไซเคิลได้เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว ทั้งนี้ กระบวนการผลิตสมัยใหม่ในการทำความสะอาด สารเติมแต่ง และการขึ้นรูปของวัสดุ ทำให้ ESE สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ที่มีคุณภาพเหมือนวัสดุบริสุทธิ์

อย่างไรก็ตาม คำถามหนึ่งที่ยังคงไม่มีคำตอบจนถึงปัจจุบัน คือ HDPE สามารถขึ้นรูป บด และขึ้นรูปใหม่ได้บ่อยครั้งเพียงใด ผ่านทางการฉีดขึ้นรูป โดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ

ดังนั้น ESE จึงได้สร้างแบบจำลองทดสอบที่มีการควบคุม ที่โรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยหลังแต่ละขั้นตอน วัสดุจะถูกนำไปวิเคราะห์ ร่วมกับสถาบันวิจัยภายนอก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนำโดย Dr. Jeanette Köhn ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกและนักวิทยาศาสตร์ของ ESE 

การทดสอบแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า การฉีดขึ้นรูปพลาสติกและกระบวนการสับไม่มีผลต่อวัสดุในช่วงเวลาทั้งหมดที่นำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากอายุการใช้งานของภาชนะจะอยู่ที่ประมาณ 10 - 20 ปี ซึ่งหมายความว่า วัสดุสำหรับการผลิตที่ยั่งยืนจากพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วเดียวกัน จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 100 - 200 ปี

Udo Fröhlingsdorf ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ & การตลาด ของ ESE ยินดีมากกับผลการทดสอบ การพัฒนาเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่จะขึ้นรูปและบำบัดวัสดุที่รีไซเคิล ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเหมือนกับวัสดุบริสุทธิ์ และผลการทดสอบจะทำให้บริษัทฯ สามารถทำการวิจัยต่อไปได้อีก 

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม #Recycle