หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน
2018-02-05


บริษัท Axion (เมือง Bramhall สหราชอาณาจักร) เปิดตัวบริการ การออกแบบสำหรับการรีไซเคิล ใหม่ ที่มีเป้าหมายในการช่วยให้ห่วงโซ่คุณค่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีหลักประกันว่า บรรจุภัณฑ์ที่ออกไปในตลาดจะสามารถนำไปใช้เมื่อหมดอายุการใช้งาน ในขณะที่ยังคงคุณสมบัติในการปกป้องผลิตภัณฑ์ 

บริการของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนดังกล่าว มีเป้าหมายที่ห่วงโซ่อุปทานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งครอบคลุมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตอาหาร เจ้าของแบรนด์ และพ่อค้าปลีก ซึ่งทั้งหมดมีผลประโยชน์ที่จะเพิ่มการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกและแก้ปัญหามลภาวะที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก จากผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่มีอายุการใช้งานสั้นดังกล่าว

บริการพิเศษดังกล่าวยังสนับสนุนผู้ที่ทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการรีไซเคิลของพลาสติกและพัฒนาตลาดปลายทางสำหรับพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว เช่น องค์กรห่วงโซอาหารที่ยั่งยืน Courtauld 2025 แผนปฏิบัติการ Plastics Industry Recycling Action Plan (PIRAP) โครงการ European Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) และโครงการ Plastics Economy initiative

จากตัวเลขล่าสุดของหน่วยงาน WRAP ในปี 2016 ขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสหราชอาณาจักรเกือบ 70% ที่มีการเก็บสำหรับการนำไปรีไซเคิล ถูกส่งออกไปนอกประเทศ โดยเฉพาะไปยังตะวันออกไกล แต่จากนโยบายใหม่ของจีน การส่งออกระดับดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรีไซเคิล ‘การออกแบบสำหรับการรีไซเคิล’ จึงจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลในประเทศที่เข้มแข็งมากขึ้น

Axion คาดว่าจะมีการผลักดันให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบ ในการต้องเก็บและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ในสภาวะที่ผู้บริโภคเน้นสิ่งแวดล้อม 

ที่มา:plasticstoday.com


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #สิ่งแวดล้อม #Recycle