หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุน “สมาร์ทซิตี้” พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทุกพื้นทั่วประเทศ
Attachment File: Policy44_2561_5af28dfc50a1c.pdf
บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุน “สมาร์ทซิตี้” พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทุกพื้นทั่วประเทศ
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ทซิตี้” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยใช้ระบบอัจฉริยะ พร้อมเปิดส่งเสริมกิจการพัฒนาที่พัก อาศัยสำหรับแรงงานมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติแรงงานไทยและต่างด้าวทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และขยายเวลาการให้ส่งเสริมใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนออกไปสิ้นสุดในปี2563


Tag: