หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

DSM ร่วมมือกับ Starboard แปรรูปอวนจับปลาเป็นอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ด
2018-10-01

บริษัท DSM ได้ร่วมมือกับบริษัท Starboard ผู้ผลิตอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ดทำการเก็บและรีไซเคิลอวนจับปลาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับเพื่อเป็นวัสดุสำหรับผลิตชิ้นส่วนของเซิร์ฟบอร์ดเพื่อช่วยลดขยะบนชายหาด พัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับสัตว์ทะเล และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในประเทศอินเดีย โดยสินค้าจากการรีไซเคิลนี้จะถูกจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ NetPositive! 
“บริษัท DSM ของเราตั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ในเรื่องภาวะโลกร้อน การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ขยะและมลภาวะ โดยเราพยายามเลียนแบบโมเดลของธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนของทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ในความร่วมมือกับ Starboard นี้ เรานำของเหลือมาเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ทนทานและมีมูลค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง” Matt Gray ผู้อำนวยการด้านการค้า เอเชียแปซิฟิก ของ DSM Engineering Plastics กล่าว
นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในประเทศอินเดียในการเก็บ คัดแยก ทำความสะอาด และแปรรูปอวนจับปลาตามโครงการนี้
ตัวเลขข้อมูลจาก UN ระบุว่าปัจจุบันมีขยะพลาสติกกว่า 8 ล้านตันอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกซึ่งสร้างความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแหและอวนสำหรับจับปลาเป็นหนึ่งในขยะพลาสติกดังกล่าวโดยนับเป็นกว่า 10% ของขยะพลาสติกในทะเลทั้งหมดหรือกว่า 640,000 ตัน

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #สิ่งแวดล้อม #Recycle #ของเล่น, อุปกรณ์กีฬา