หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัย A*Star เสริมความแข็งแกร่งของ Polylactic acid
2018-10-11

นักวิจัยจาก Agency for Science, Technology and Research (A*Star, สิงคโปร์) ได้ทำการพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งของ Polylactic acid (PLA) โดยยังคงรักษาความยืดหยุ่นอยู่จากการเติม core-shell nanoparticles เป็น filler
PLA เป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ดีและมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพสูง รวมถึงสามารถแปรรูปภายใต้ความร้อนได้ง่าย จึงได้รับความนิยมในการใช้งานในด้านชีวการแพทย์และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม PLA มีความเปราะจึงมักมีการเติมสารอื่น ๆ เข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง แต่การเติมสารเหล่านี้มันจะลดความยืดหยุ่นของ PLA จึงทำให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานบางอย่าง
Chaobin He, Beng Hoon Tan, และนักวิจัยจาก A*Star ได้ค้นพบวิธีการเพิ่มความแข็งแกร่งของ PLA โดยไม่ลดความยืดหยุ่นด้วยการใช้ core-shell nanoparticle เป็น filler ซึ่ง nanoparticle นี้มีแกนกลางเป็น silica และห่วงโซ่ยางยึดติดกับ silica ด้วยพันธะ covalent ตามด้วย poly(D-lactic acid) (PDLA) ยึดติดบนเปลือกนอก โดยขั้นตอนดังกล่าวใช้เทคนิคการสังเคราะห์ที่เรียกว่า “ring-opening polymerization”
เมื่อมีการผสม nanoparticle กับ poly(L-lactic acid)(PLLA) จะเกิดเป็นโครงสร้างระหว่าง PDLA และ PLLA นอกจากนี้ยังพบว่า วัสดุนี้สามารถคืนโครงสร้างแบบเดิมได้แม้ว่าจะถูกทำให้ละลาย ซึ่งคาดว่าเกิดจากการรวมกันของห่วงโซ่ยางภายใน nanoparticle นี้
“การผลิต PLA จากวัสดุที่สามารถทดแทนได้นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมได้ แม้ว่าเราจะได้พัฒนาวิธีการที่จะแก้ปัญหาหลักของ PLA ในเรื่องความเปราะได้แล้ว อย่างไรก็ตามเรายังต้องเดินหน้าพัฒนาวัสดุนี้และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป” Chaobin He กล่าว

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #วัตถุดิบ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์ #Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร