หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ความต้องการพลาสติกในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น
2018-10-16

The Plastic Industry Association รายงานสภาพตลาดด้านการก่อสร้าง (Building and Construction) ล่าสุด โดยพบว่าความต้องการพลาสติกในอุตสาหกรรมด้านดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานด้านต่าง ๆ

รายงานฉบับนี้ชี้ว่าพลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในอุตสาหกรรม B&C ทั้งสำหรับการก่อฐานของอาคาร การใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เป็นวัสดุบุผนังและพื้น ท่อและสายไฟต่าง ๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างเลือกใช้พลาสติกและวัสดุ composite จากคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ความทนทานต่อการผุพัง อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูง ความคุ้มค่า เป็นต้น

“เมื่อดูจากขอบเขตของตลาดการก่อสร้างแล้ว พบว่าโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นยังมีอยู่อีกมาก” Perc Pineda หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ PLASTICS กล่าว “ตัวอย่างเช่น ปริมาณบ้านในปัจจุบันยังแทบจะมีไม่พอต่อความต้องการ ทั้งจำนวนโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ก็กำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมพลาสติกนั้นเติบโต”

พลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับการยืนยันถึงความทนทานในการนำไปใช้ในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และกำลังถูกนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนระบบท่อประปาทั่วทั้งประเทศ โดยรายงานจากห้องทดสอบใน Utah พบว่าท่อพลาสติก PVC นั้นมีอัตราการเสียหายต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ เช่น เหล็กและเหล็กกล้า

อย่างไรก็ตาม Pineda กล่าวว่า “แม้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีการใช้งานพลาสติกอย่างแพร่หลายแล้ว แต่การให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้และกลุ่มลูกค้าจะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการใช้งานพลาสติกอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์