หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตลาดบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์จะเติบโตจนมีมูลค่า 57,600 ล้านเหรียญในปี 2024
2019-02-25

รายงานจาก Zion Market Research คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์มีแนวโน้มเติบโตที่ 6.3% ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2018-2024 โดยจะเติบโตจนมีมูลค่ากว่า 57,600 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024 เทียบกับปัจจุบันที่ 37,500 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี 2017

บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นมีหน้าที่รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดเชื้อจนกว่าจะถูกใช้งาน โดยป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งนี้ ความต้องการบรรจุภัณฑ์ชนิดยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยด้านความโปร่งใส การทนทานต่อสารเคมี และความสามารถในการขึ้นรูปได้ง่าย รวมถึงอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานจะช่วยส่งเสริมต่อการเติบโตของตลาด

รายงานดังกล่าวแบ่งตลาดบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยประเภท (แบบถุง แบบซอง ถาด หรือกล่อง) โดยวัสดุ (พอลิเมอร์ เส้นใย กระดาษ) และการใช้งาน (อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง อุปกรณ์ติดตามและวินิจฉัย และอุปกรณ์สำหรับการรักษา)

บริษัทผู้เล่นที่สำคัญในตลาดนี้คือ 3M, DuPont, Amcor, Bemis, SteriPack, Siemens Healthcare, GE Healthcare, West Pharmaceutical Services, Wipak, Riverside Medical Packaging, Placon และ Oracle Packaging

ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์