หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ความต้องการการใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
2019-04-01

ร้านอาหารและร้านกาแฟจำนวนมากกำลังพยายามทำตามเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการหาวัสดุแทนที่การใช้งานหลอดพลาสติก ซึ่งทำให้หลอดกระดาษได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยรายงานล่าสุดจาก Transparency Market Research ระบุว่าความต้องการหลอดกระดาษจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และจะเติบโตที่ 13.8% ต่อปีไปเรื่อย ๆ ในช่วงระหว่างปี 2019-2027 ซึ่งถึงแม้ว่าตลาดหลอดพลาสติกเองก็ได้มีการเติบโตสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการหลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการภาครัฐที่แบนการใช้หลอดพลาสติกนั้นจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมหลอดกระดาษ

อย่างไรก็ตาม รายงานการศึกษาหลายฉบับพบว่าหลอดกระดาษนั้นไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อตลาดได้ในอนาคตเมื่อมีความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยข้อดีของหลอดกระดาษคือการที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยหลอดกระดาษที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลนั้นใช้น้ำในการผลิตน้อยกว่าหลอดที่ผลิตจากเยื่อไม้โดยตรง อย่างไรก็ตามหลอดกระดาษรีไซเคิลต้องใช้คลอรีนในการฟอกสีกระดาษซึ่งอาจจะทำให้มีรสชาติที่ไม่ดีได้

อีกข้อเสียของหลอดกระดาษคือต้นทุนที่สูงกว่าหลอดพลาสติกรวมถึงสารเติมแต่งหลายตัวที่จำเป็นสำหรับการทำให้หลอดกระดาษมีความแข็งแรงมากพอ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจะกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจหลอดกระดาษได้
ที่มา: plasticstoday.com


Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #สิ่งแวดล้อม