หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

สมาพันธ์อุตสาหกรรมโจมตีข้อเสนอสั่งห้ามใช้พลาสติก oxo-degradable ของ EU
2019-04-04

ข้อเสนอสั่งห้ามใช้พลาสติกชนิด oxo-degradable ได้ถูกโจมตีโดยสมาชิกสภายุโรป Stuart Agnew เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา “สภาไม่ได้รับรู้ว่าถ้าเรายอมรับการสั่งห้ามใช้พลาสติก oxo-degradable นี้จะเป็นการหลบเลี่ยงกฎของ EU เกี่ยวกับการสั่งห้ามใช้สารตามระเบียบ REACH ข้อที่ 68-73”

“คณะกรรมาธิการได้สั่งให้ European Chemicals Agency (ECHA) ศึกษาพลาสติก oxo-degradable ว่าการย่อยสลายนั้นนำไปสู่การสร้างพลาสติกขนาดไมโครหรือไม่ ซึ่งแม้ว่า ECHA จะยังทำการศึกษาไม่แล้วเสร็จ แต่ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2018 ว่าทาง ECHA ไม่เชื่อว่ามีไมโครพลาสติกเกิดขึ้น ดังนั้น ECHA จึงไม่ควรอ้างถึงพลาสติก ox-degradable ว่าเป็นวัสดุที่ห้ามใช้”

Oxo-Biodegradable Plastics Association (OPA) ซึ่งเป็นสมาพันธ์ที่มีบริษัทผู้ผลิต oxo-biodegradable plastic กว่าหนึ่งพันราย ระบุว่า Oxo-biodegradable plastic (OBP) ถูกศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์มาหลายปีในช่วงที่ผ่านมา และในปี 2018 Peter Susman อดีตผู้พิพากษาของศาลอังกฤษได้สรุปหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยพบว่า OBP ช่วยทำให้การย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกในอากาศหรือในน้ำทะเลโดยแบคทีเรียหรือสาหร่ายเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโดยไม่สร้างสารพิษใด ๆ และ OBP สามารถใช้งานร่วมในกระบวนการย่อยสลายและรีไซเคิลทั่วไปได้ Tag: #ต่างประเทศ #สิ่งแวดล้อม