หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พอลิเมอร์ที่สามารถจดจำรูปร่างได้อาจมีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีทางการแพทย์
2019-03-04

นักวิจัยจาก College of Engineering and Computer Science มหาวิทยาลัย Syracuse ได้ร่วมมือกับ Bucknell University ในการพัฒนาพอลิเมอร์จดจำรูปร่าง (shape-memory polymer – SMP) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยการตอบสนองต่อเอนไซม์ซึ่งแตกต่างจาก SMP ทั่วไปที่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นด้วยแสงหรือความร้อน ทำให้สามารถนำวัสดุนี้ไว้ในร่างกายและเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นจากภายนอก
“การตอบสนองต่อเอนไซม์โดยวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นี้ทำให้มันสามารถตอบสนองต่อปฏิกิริยาในเซลล์ได้โดยตรง” Shelby L. Buffington นักวิจัยระดับปริญญาเอกกล่าว “ตัวอย่างเช่น เมื่อวางวัสดุนี้ไปบนบาดแผล มันสามารถค่อย ๆ ดึงให้แผลปิดได้เรื่อย ๆ ในขณะที่ถูกย่อยสลายในที่สุด ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแก้การติดเชื้อและรักษามะเร็งโดยการปรับคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุนี้”
ทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์คุณสมบัติของวัสดุและความสามารถในการจดจำรูปร่างในวารสาร Acta Biomaterialia และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยการนำวัสดุนี้ไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และหาวิธีกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุด้วยระดับเอนไซม์ที่ต่ำลง
“เราคาดว่าวัสดุนี้จะถูกนำไปใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น เราอาจนำไปใช้ในยาที่จะออกฤทธิ์เฉพาะเวลาที่เซลล์เป้าหมายอยู่ในสภาวะที่กำหนด หรือใช้เป็นโครงร่างสำหรับการฟื้นฟูเนื้อเยื่อ” ศาสตราจารย์ James Henderson ซึ่งมีส่วนร่วมในทีมวิจัยกล่าวTag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #วัตถุดิบ