หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

วัสดุ PEEK ถูกใช้ในการผลิต lumbar cage ในประเทศญี่ปุ่น
2019-03-19

วัสดุ Zeniva PEEK จาก Solvay ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ KiSCO Co. จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับการใช้งานเป็นโครงหมอนรองกระดูกเทียมบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar cage) ที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ โดยชิ้นส่วนนี้จะถูกขายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งหน่วยรับรองมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศได้ทำการอนุมัติการใช้ชิ้นส่วนดังกล่าวนี้สำหรับการผลิตไปเมื่อเดือนตุลาคม 2018 และ KiSCO ได้เริ่มขายตัวอุปกรณ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019
บริษัท KiSCO เลือกใช้วัสดุ Zeniva ZA-500 PEEK จากคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งรวมถึงความทนทานและค่า modulus ที่ใกล้เคียงกับกระดูก โดย PEEK ถูกนำมาใช้แทนที่ไทเทเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่นิยม เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใสในเชิงคลื่นวิทยุจึงทำให้สามารถทำการ X-ray และ MRI ได้อย่างชัดเจน
หน้าที่ของโครงหมอนรองกระดูกเทียมนี้คือเพื่อรักษาองศาและความสูงของกระดูกสันหลังจนกว่าจะมีการเชื่อมกระดูกที่ถูกต้อง และยังทำหน้าที่ในการเร่งการเชื่อมกันของกระดูกและสนับสนุนการปรับแต่งระหว่างการผ่าตัด ซึ่งต้วโครงของ KiSCO นั้นสามารถทำให้แพทย์ผ่าตัดใช้สกรูในการปรับแต่งตามที่จำเป็นได้

Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #วัตถุดิบ