หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ถุงเท้าจากพลาสติก PLA
2019-03-19

Polylactic acid (PLA) เป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการนำมาใช้ผลิตเป็นเสื้อผ้า ซึ่งทำให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก Muhammad Maqsood, Naveen Balakrishnan และ Prof. Gunnar Seide จาก Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials ทำการศึกษาพอลิเมอร์ชนิดนี้เพื่อพัฒนาถุงเท้าที่ย่อยสลายได้ที่ผลิตจาก PLA โดยจะทำการผลิตเส้นใยและวิเคราะห์คุณสมบัติ ความหนาแน่น และโครงสร้างของเส้นใยที่มีผลต่อคุณสมบัติทางอุณหภูมิและกายภาพของถุงเท้า PLA 
ทางทีมวิจัยได้ผลิตเส้นใยหลายรูปแบบและนำมาทอด้วยความหนาแน่นที่หลากหลายเพื่อศึกษาผลที่มีต่อการเก็บรักษาอุณหภูมิและการยอมให้น้ำระเหยผ่าน รวมไปถึงการผ่านของอากาศและการนำความร้อน ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดวิธีการผลิตถุงเท้าจาก PLA ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ต้องการ
เป้าหมายของโครงการ BioTex Fieldlab นี้คือการผลิตสินค้าสิ่งทอใหม่ ๆ จากเส้นใยที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งนอกจากการทดลองด้วย PEF และ PLA แล้ว ยังจะมีการทดสอบพอลิเมอร์อื่น ๆ เช่น bioPET, bioPA, PT, PBS, PHA หรือพอลิเมอร์ที่ถูกพัฒนาใหม่อื่น ๆ และโครงการนี้ยังเปิดรับการวิจัยจากบริษัทที่อยู่นอกเหนือจาก consortium แรกเริ่มของโครงการอีกด้วย


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #ของเล่น, อุปกรณ์กีฬา