หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พอลิเมอร์ยืดหยุ่นคล้ายผิวหนังสำหรับการรักษาฟื้นฟู
2019-03-25

บริษัท Toray Industries Inc. ได้พัฒนาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายในร่างกายได้ซึ่งสามารถคงสภาพเดิมแม้จะถูกยืดออกกว่าเดิม 10 เท่า และได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยเร่งการย่อยสลายพอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยา hydrolysis โดยวัสดุนี้จะช่วยทำหน้าที่ในการใช้งานด้านการแพทย์ฟื้นฟูและอื่น ๆ รวมถึงการใช้งานทางอุตสาหกรรม
วัสดุนี้เกิดจากกระบวนการ co-polymerization ที่ใช้ lactide และ caprolactone ซึ่งช่วยลดความเป็นผลึกและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับวัสดุ นอกจากนั้น Toray ยังสามารถเพิ่มความเร็วในการย่อยสลายวัสดุได้เร็วกว่าเดิมกว่าสิบเท่าด้วยการควบคุมกระบวนการ hydrolysis
หนึ่งในการใช้งานทางการแพทย์จากพอลิเมอร์นี้คือการฟื้นฟูเนื้อเยื่อหรือผิวหนัง ซึ่งวัสดุพอลิเมอร์มักถูกใช้เป็นแผนปิดชั่วคราวในระหว่างที่ผิวที่บาดเจ็บนั้นทำการฟื้นฟู โดยวัสดุนี้จะถูกย่อยสลายเมื่อกระบวนการรักษาเสร็จสิ้นจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอีก
ในการศึกษาในห้องทดลองนั้นพบว่า จากการจำลองการผ่าตัดบายพาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร โดยเคลือบตัวหลอดบายพาสด้วยพอลิเมอร์ที่พัฒนานี้ โดยตัวพอลิเมอร์สามารถยึดเกาะได้และปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของหลอดเลือด


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #วัตถุดิบ