หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผลสำรวจพบว่าการสังเกตการณ์แบบ real-time ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2019-03-26

Decision Analyst เปิดเผยผลการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการสังเกตการณ์การผลิตแบบ real-time นั้นมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผลสำรวจนี้มาจากบริษัทในอเมริกาเหนือกว่า 150 บริษัทซึ่ง 55% เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติก
53% ของกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าได้มีการใช้การสังเกตการณ์แบบ real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยวัดจากระยะเวลาในแต่ละรอบการผลิต และเมื่อแยกกลุ่มผู้ตอบเป็นกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติก พบว่าตัวเลขนี้เพิ่มเป็น 62% และยังพบว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกระบุว่าการสังเกตการณ์นี้มีความสำคัญกว่า 58% เทียบกับ 47% จากผู้ตอบทั้งหมด
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกยังให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้ามากกว่า โดย 61% ใช้เทคโนโลยีการสังเกตการณ์ real-time เพื่อควบคุณคุณภาพสินค้า เทียบกับ 38% จากกลุ่มผู้ผลิตภาพรวม นอกจากนี้ กลุ่มที่มีการเติบโตเร็วที่สุดนั้นมีการเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพกับการเติบโต โดยระบุว่าเมื่อพวกเขาสามารถควบคุมคุณภาพได้แล้วก็จะสามารถเดินหน้าเพิ่มอัตราการผลิตได้

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกกว่า 72% ระบุว่าได้ทำการลงทุนในการอัพเกรดเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ และ 71% กำลังสรรหาอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลได้ ซึ่งสูงกว่าผู้ผลิตทั่วไปที่มีตัวเลขนี้อยู่ที่ 41% โดยการอัพเกรดเครื่องจักรส่วนมากมีขึ้นเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงและนำไปสู่การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ
จากการเยื่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกนั้น พบว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นจอมอนิเตอร์ติดตั้งอยู่ทั่วไปโดยแสดงผลให้เห็นค่าการติดตามต่าง ๆ แบบ real-time รวมถึงแสดงให้เห็นประสิทธิภาพการผลิตต่าง ๆ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของผู้ผลิตกลุ่มนี้


Tag: #ต่างประเทศ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ