หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผู้ผลิต PHA ในรัฐ Georgia รับการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
2019-04-26

บริษัท Advantage Capital ประกาศถึงการลงทุนมูลค่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัท Danimer Scientific ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านโปรแกรม GARJA และจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในช่วงการเพิ่มกำลังการผลิตและกำลังแรงงานในโรงงานในเมือง Bainbridge รัฐ Georgia ในช่วงหลายปีข้างหน้านี้
“กฎหมาย Georgia Agribusiness and Rural Jobs Act เกิดขึ้นเพื่อนำเอาเงินทุนและงานมาสู่พื้นที่ที่ห่างไกลของรัฐ” Jay Powell ผู้แทนของรัฐกล่าว “การเติบโตของ Danimer จะไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ แต่ยังจะช่วยนำเอางานคุณภาพสูงมายังชุมชนท้องถิ่นใน Bainbridge อีกด้วย”
เมือง Bainbridge มีประชากรประมาณ 12,000 คน และประสบปัญหาที่มักพบได้ในเมืองตามแถบชนบทของรัฐทั้งการสูญเสียประชากรและงาน โดยชุมชุมท้องถิ่นหลายแห่งยังคงพยายามฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐตกต่ำในปี 2008-2009 ซึ่งการเข้าถึงการลงทุนก็เป็นเรื่องยากสำหรับธุรกิจท้องถิ่นที่จะแข่งขัน ขยาย และสร้างงานที่มีคุณภาพ
Danimer เป็นผู้จ้างรายใหญ่ที่สุดในพื้นที่และได้ทำการจ้างงานส่วนใหญ่จากคนงานในพื้นที่รอบ ๆ ใกล้เคียง โดยงานกว่า 3 ใน 4 ของบริษัทสามารถบรรจุได้ด้วยคนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า นอกจากนี้บริษัทยังมีโปรแกรมอบรมพิเศษเพื่อเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานอีกด้วย


Tag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics