หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Ineos Styrolution ร่วมกับ GreenMantra พัฒนาการรีไซเคิล polystyrene
2019-05-07

บริษัท Ineos Styrolution ร่วมกับบริษัท GreenMantra Technologies ประกาศข้อตกลงการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำเอาเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ GreenMantra มาร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตของ Ineos Styrolution เพื่อเปลี่ยน polystyrene ขยะเป็นสารตั้งต้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำเอาวัสดุที่ได้มาแทนที่การใช้สารตั้งต้นบริสุทธิ์ในการผลิตพอลิเมอร์ของ Ineos Styrolution
ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้คือทาง Ineos Styrolution จะพิจารณาวัสดุรองที่ได้จากกระบวนการ depolymerization ของ polystyrene ว่าสามารถนำมาใช้ผลิตได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถขยายความพยายามในการเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้
Ineos Styrolution อยู่ระหว่างการขยายกลุ่มสินค้าของบริษัทโดยการทำงานร่วมกับผู้นำในธุรกิจรีไซเคิลสารเคมี ในขณะที่บริษัท GreenMantra เดินหน้าหาวิธีการนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการ depolymerization ที่จดสิทธิบัตรเพื่อเปลี่ยนพลาสติกไม่ให้ไปสู่การเป็นขยะ โดยเฉพาะการแปรรูป polystyrene เป็น polystyrene สายสั้น และสารตั้งต้นคือ styrene รวมถึงการเพิ่มมูลค่าโดยผลิตพอลิเมอร์ให้กับอุตสาหกรรมและการใช้งานต่าง ๆ 


Tag: #ต่างประเทศ #วัตถุดิบ