หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Agr Internation ตั้งฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิตขวด PET
2019-05-15

บริษัท Agr International Inc. ผู้พัฒนาและผลิตระบบการจัดการการผลิตขวด PET และอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพได้ตั้งฝ่ายปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือ Agr Process Performance and Optimization Group เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในการปรับระบบการผลิตขวดให้มีประสิทธิภาพตลอดทั้งสายการผลิต โดยสามารถให้ความช่วยเหลือกับอุปกรณ์เครื่องจักรทุกแบรนด์เนื่องจากทาง Agr เองนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเครื่องจักรเป่าขึ้นรูปขวดรายใด

การมีเครื่องผลิตขวด PET ภายในโรงงานนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเครื่องดื่มเนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง การเก็บรักษาวัสดุ และลดโอกาสในการปนเปื้อน และบริษัท Agr นั้นสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติ การตรวจสอบสายการผลิต การใช้เครื่องมือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Robert Cowden COO ของ Agr กล่าวว่า “ภารกิจหลักของเราคือการทำงานกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งในส่วนของการเป่าขึ้นรูปและภาพรวม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาของเราจะทำงานโดยตรงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้”Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ