หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

พอลิเมอร์ชนิดใหม่สามารถรีไซเคิลได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ
2019-05-16

นักวิจัยจาก U.S. Department of Energy (DOE) ได้พัฒนา PDK หรือ poly(diketoenamine) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้โดยมีลักษณะการทำงาน “คล้ายกับตัวต่อเลโก้ ที่สามารถแกะแยกออกเป็นชิ้นส่วนแยกย่อยในระดับโมเลกุล และประกอบเข้าด้วยกันใหม่เพื่อให้ได้รูปทรง พื้นผิว และสีที่เปลี่ยนไปโดยยังคงประสิทธิภาพและคุณภาพไว้” โดยงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Chemistry
“พลาสติกส่วนมากนั้นไม่ถูกออกแบบให้รีไซเคิลได้” Peter Christensen ผู้วิจัยหลักกล่าว “แต่เราได้ค้นพบวิธีการใหม่ที่จะประกอบพลาสติกโดยคำนึงถึงการรีไซเคิลตั้งแต่มุมมองในระดับโมเลกุล”
หนึ่งในอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาพอลิเมอร์รีไซเคิลได้คือการใช้สารเติมแต่งเช่น plasticizer ที่เกาะตัวแน่นกับ monomer ของพลาสติก ซึ่งทำให้ไม่สามารถคาดเอาคุณสมบัติของพลาสติกที่ผ่านการตัดหลอมและรวมตัวกันใหม่ด้วยการรีไซเคิลได้ “การมีคุณสมบัติที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ทำให้พลาสติกไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยง่าย” ซึ่งตัววัสดุ PDK นี้มีพันธะที่ย้อนกลับได้ซึ่งทำให้สามารถรีไซเคิลวัสดุกลับสู่ monomer โดยการจุ่มวัสดุนี้ลงในสารละลายกรดเข้มข้น
นักวิจัยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาพลาสติก PDK ให้มีคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติทางความร้อนที่เหมาะสมแก่การใช้งานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การทำพื้นผิว การพิมพ์สามมิติ และการใช้เป็นโฟม นอกจากนี้ยังหาวิธีพัฒนาสูตรการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบจากพืชและแหล่งอื่น ๆ ที่ยั่งยืนเข้ามาร่วมด้วย


Tag: #วัตถุดิบ #สิ่งแวดล้อม #Recycle