หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บริษัท Westfall ซื้อกิจการบริษัท Delta Pacific
2019-05-21

บริษัท Westfall Technik Inc. ซึ่งเป็นบริษัท holding company ที่ทำการผลิตสินค้าพลาสติกให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ทำการซื้อกิจการของบริษัท Delta Pacific Products และบริษัทลูก Prism Plastics Products และ NxTBio Technologies 

“เราเลือกที่จะเข้าร่วมกับ Westfall Technik เพราะเรารู้ว่า Westfall จะช่วยขยายการผลิตและการให้การบริการของเราแก่กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในย่านซานฟราสซิสโกและ Minneapolis โดยตอนนี้เราสามารถทำการผลิตจำนวนมากให้กับลูกค้า รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ได้ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าถึงมาก่อน” Yuan Tian CEO และประธานของบริษัท Delta กล่าว

บริษัท Delta เป็นหนึ่งในผู้ผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปในย่านซานฟรานซิสโกโดยทำการผลิตให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพในพื้นที่ ซึ่งวิศวกรและผู้ปฏิบัติการของ Delta มีความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ได้รับการรับรองจาก FDA และนำไปสู่การผลิตเต็มรูปแบบ และ Westfall วางแผนจะขยายบริษัทเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้พร้อม ๆ กับลูกค้า

บริษัท Prism และ Delta นั้นมีพื้นที่ผลิตรวมกว่า 50,000 ตารางฟุต ในขณะที่ NxTBio Technologies นั้นเป็นบริษัทผู้พัฒนาและกระจายสินค้าประเภทอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับห้องทดลองทางด้านชีววิทยาเช่น หัวหลอด pipette หรือหลอดทดลองชนิดต่าง ๆ Tag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์