หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

อุปกรณการแพทย์ต้านจุลชีพจากการพิมพ์สามมิติ
2019-05-21

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติหรือ 3D printing ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การ NASA เนื่องจากความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนได้ตามที่ต้องการหรือแม้แต่ผลิตอุปกรณ์สำหรับรักษาพยาบาลนักบินอวกาศ โดยได้มีการศึกษาในแง่ของการลดความเสี่ยงจากเชื้อจุลชีพจากความร่วมมือระหว่าง NASA, มหาวิทยาลัยเนบราสกา และบริษัท Copper3D
บริษัท Copper3D ได้พัฒนาวัสดุ Plactive ซึ่งมี nanoparticle ของทองแดงอยู่ในโครงสร้างแมททริกซ์ของพอลิเมอร์ และมีผลต้านแบคทีเรีย S.aureus และ E.Coli สูงสุดถึง 99.99% และวัสดุนี้ผลิตจากเส้นใยที่ได้จาก PLA และสามารถนำไปรีไซเคิลได้หลายรอบในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ต้านจุลชีพ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเนบราสกานั้น ได้ทำการศึกษาวัสดุดังกล่าวใน 3 แง่มุมคือ อธิบายกระบวนการผลิตกายอุปกรณ์ด้วยการพิมพ์สามมิติจากเส้นใยต้านจุลชีพ ระบุคุณสมบัติในการต้านจุลชีพของกายอุปกรณ์ที่ผลิตได้ และพิจารณาความพึงพอใจของผู้ได้รับการรักษา
การบาดเจ็บที่มือถือเป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยครั้งในนักบินอวกาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจ ซึ่งวัสดุที่ได้รับการพัฒนานี้อาจนำไปใช้ในการพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับนิ้วได้ ซึ่งจะสามารถทำการผลิตชิ้นส่วนได้ตามต้องการเมื่อจำเป็น นอกจากนี้การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ต้านจุลชีพนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในการรบสำหรับทหารที่ไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้สะดวก 


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องจักร กระบวนการผลิตและการออกแบบ #วัตถุดิบ #3D printing