หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

กระบวนการผลิต HMF สำหรับผลิตพลาสติกจากน้ำตาล
2019-05-22

นักวิจัยจาก Great Lakes Bioenergy Research Center และมหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison ได้ค้นพบกระบวนการผลิต HMF (5-hydroxymethylfurfural) ซึ่งเป็นสารเคมีจากพืชที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพได้ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโรงงานที่ผลิต high fructose corn syrup ได้
“เราได้ผนวกรวมเอากระบวนการนี้เข้าไปในกระบวนการผลิตปกติเพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุนในการเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้” Ali Hussain Motagamwala ผู้นำโครงการนี้กล่าว
HMF สามารถใช้ในการผลิตสารเคมีหลายหลายชนิด รวมถึงผลิตพลาสติกและเชื้อเพลิง โดยหนึ่งในพอลิเมอร์ที่ผลิตจาก HMF ได้คือ polyethylene terephthalate (PET) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตขวดเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ โดยทางบริษัท Coca-Cola, Danone และ BASF ได้ลงทุนในการผลิต furandicarboxylic acid ซึ่งเป็นสารเคมีที่ได้จาก HMF อีกทีเพื่อผลิตขวดพลาสติกชีวภาพ 100%
“เรารู้มานานแล้วว่า HMF เป็นโมเลกุลที่มีศักยภาพสูง แต่เป็นความท้าทายมาตลอดว่าจะผลิต HMF อย่างไรให้มีต้นทุนที่ถูกจากแหล่งคาร์โบไฮเดรต” Professor James A. Dumesic กล่าว “ปัญหาหลักคือตัวทำละลายที่ใช้ผลิต HMF นั้นมีราคาแพงในตัวมันเอง และการแบ่งตัวทำละลายกับตัว HMF นั้นยิ่งทำให้กระบวนการดังกล่าวแพงขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามเราได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถผลิต HMF ได้ด้วยผลกว่า 95% ในระบบตัวทำละลายที่มีราคาถูกและสามารถแยกออกได้ง่าย”
ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดราคาของสินค้าในตอนนี้จะกลายเป็นราคาของวัตถุดิบซึ่งคือ fructose โดยนักวิจัยระบุว่ากระบวนการนี้สามารถขยายไปใช้ glucose เป็นวัตถุดิบแทนได้ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีราคาถูกกว่า แต่การผลิตจาก glucose นั้นต้องมีกระบวนการที่เพิ่มขึ้นและต้องมีการสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มขึ้น


Tag: #วัตถุดิบ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics