หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เทคโนโลยี electro-spinning สำหรับการผลิตอุปกรณ์การแพทย์
2019-05-24

บริษัท IME Medical Electrospinning ผู้พัฒนาอุปกรณ์ electro-spinning และผู้ให้บริการแก่อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ประกาศถึงการเปิดตัวแพลตฟอร์ม MediSpin XL ซึ่งเป็นระบบสำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของอุปกรณ์การแพทย์ชนิด fiber-based scaffolds สำหรับอุปกรณ์ Class I, II และ III โดยทางบริษัทกล่าวถึงเทคโนโลยีดังกล่าวว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการผลิตตัว scaffold จำนวนมากสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะเทียมและเยื่อต่าง ๆ โดยการใช้ไฟเบอร์ในระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตร
อุปกรณ์ชั้นสูงของ IME ใช้พอลิเมอร์พิเศษเพื่อผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ที่เลียนแบบตัวโครงข่ายเซลล์ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายคนยอมรับตัวอวัยวะเทียมว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื่อเยื่อและอวัยวะของร่างกาย ช่วยในกระบวนการซ่อมแซมเนื่อเยื่อที่บาดเจ็บในหลอดเลือด เส้นประสาท เส้นเอ็น ผิวหนัง กระดูกและอื่น ๆ โดยที่ปกติแล้วอวัยวะเทียมอาจจะถูกปฏิเสธว่าเป็นชิ้นส่วนแปลกปลอมหรือนำไปสู่การเกิดรอยแผลเป็น
กระบวนการ electro-spinning นั้นถูกควบคุมโดยตัวแปรหลายอย่างซึ่งมีผลสำคัญต่อความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนารวมถึงการผลิตจำนวนมาก เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยและโครงสร้าง ระดับความพรุน และความแข็งแรง ต่างมีผลสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์ภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่อาจนำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอในการผลิตได้
แพลตฟอร์ม MediSpin XL ช่วยลดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิตโดยมีการควบคุมสภาพบรรยากาศและมีการวัดควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้กระบวนการเสริมแต่งเช่นการตัดแต่งยังสามารถนำมาเพิ่มในระบบได้ ระบบนี้ยังทำงานอัตโนมัติซึ่งช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนและช่วยให้สามารถควบคุมการผลิตซ้ำได้ง่าย


Tag: #ต่างประเทศ #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #อุปกรณ์การแพทย์